Hjerneskaderehabilitering

6.2.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Udvalg for Hjerneskaderehabilitering

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at mennesker med erhvervet hjerneskade får adgang til psykologers kompetencer med henblik på at sikre kvalificeret udredning og rehabilitering.

Udvalg for Hjerneskaderehabilitering består af mindst fem medlemmer. Kriterierne for udvalgets sammensætning er, at det samlede udvalg bør afspejle de forskellige psykologiske kompetenceområder inden for hjerneskaderehabilitering, herunder repræsentanter for både forskning og praksis.

Udvalget bemandes af bestyrelsen efter høring af relevante decentrale enheder, med særlig vægt på indstillinger fra Neuropsykologisk Selskab, som under alle omstændigheder har ret til at udpege et medlem.

Udvalget skal understøtte foreningens arbejde med at fremme anvendelsen af psykologer i hjerneskaderehabilitering, så mennesker med erhvervet hjerneskade får adgang til psykologernes kompetencer.

STATUS

For status på Arbejdsprogramudvalgets arbejde inden for Hjerneskade, læs mere her:

1.6. Hjerneskade

6. Arbejdsprogramudvalg 2016-2018

Medlemmer:

Camilla Wulf-Andersen, formand.
Per Trads Ørskov
Hysse Birgitte Forchhammer
Hana Mala
Eva Meldal Foged
Nina Madsen Sjö
Daniel Meyrowitsch
Sekretær Line Larsen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge