Sundhedspsykologi

6.1.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Udvalg for Sundhedspsykologi

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at sundhedsvæsenet anvender psykologer i forbindelse med behandling af somatisk syge borgere med henblik på at sikre bedre behandlingsforløb og mere smidig rehabilitering.

Udvalg for Sundhedspsykologi består af mindst fem medlemmer. Kriterierne for udvalgets sammensætning er, at det samlede udvalg bør afspejle de forskellige psykologiske kompetenceområder inden for sundhedspsykologi for både børn og voksne. Herunder repræsentanter for både forskning og praksis.

Udvalget bemandes af Bestyrelsen efter høring af relevante decentrale enheder, med særlig vægt på indstillinger fra selskaber og sektioner inden for somatikken, dvs. Sundhedspsykologisk Selskab, Pædiatriske Psykologers Selskab, Selskab for Palliation og Onkologi samt Hospitalssektionen.

Udvalget skal understøtte foreningens arbejde med at fremme Sundhedsvæsenets anvendelse af psykologer i forbindelse med behandling af somatisk syge borgere med henblik på at sikre bedre behandlingsforløb og mere smidig rehabilitering.

STATUS

For status på Arbejdsprogramudvalgets arbejde inden for Sundhedspsykologi, læs mere her:

1.5. Sundhedspsykologi

6. Arbejdsprogramudvalg 2016-2018

Medlemmer:

Nikolai Cerisier Roitmann, formand
Anna Thit Johnsen
Bo Snedker Boman
Hanne Engbjerg
Karla Aurelia Rasmussen Braga
Lisbeth frostholm
Peter La Cour
Thomas Iversen
Sekretær Mads Nørgaard-Madsen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge