VEJLEDNING

Dansk Psykolog Forening har skrevet en vejledning til psykologer, der samarbejder med netværk.

Se vejledningen

RÅDGIVNING

Få konkrete råd fra foreningens vejledning om samarbejde med netværk.

Se mere her

OMRÅDE UNDER OMSTILLING

I Psykolog Nyt har vi bragt en artikel om samarbejdets betydning for mange selvstændige psykologer.

Læs artiklen

Psykologers samarbejde med netværksfirmaer og forsikringsselskaber

Flere og flere psykologer samarbejder med netværksfirmaer om at løse opgaver for forsikringsselskaber.

I Dansk Psykolog Forening arbejder vi på flere fronter for at sikre:

 • Gode vilkår for psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer.
 • Høj kvalitet i de psykologydelser, der udbydes i samarbejdet mellem psykologer og netværksfirmaer.

De senere års udvikling

Markedet for private sundhedsforsikringer er voksende, både hvad angår antal forsikrede samt størrelse på præmier og erstatninger.

Danskere med private sundhedsforsikringer har adgang til dem gennem arbejde eller har tegnet dem som privatpersoner.

Der har siden 2003 været en markant vækst i antallet af ydelser hos psykologer, og udgifter til psykologer udgør en stadig større andel af erstatningerne fra forsikringsselskaber.

Udviklingen har medført, at stadig flere psykologer samarbejder med de såkaldte netværksfirmaer, der fungerer som mellemhandlere mellem forsikringsselskabet og psykologen.

UDFORDRINGER

I foreningen er vi bekymrede for det pres, som samarbejdet med netværksfirmaerne efter vores opfattelse kan lægge på både lovgivningen, kvaliteten af ydelserne og på vores medlemmers vilkår.

Brud på sundhedslovgivningen:

Ved samarbejde mellem psykolog og netværksfirma sker det, at der stilles krav om udveksling af tavshedsbelagte oplysninger om klienten. Det kan eksempelvis være et krav fra netværksfirmaet i forbindelse med, at psykologen skal bevilges timer til at fortsætte et forløb. Det er ikke altid, at udvekslingen af tavshedsbelagte oplysninger sker med samtykke fra klienten, og dermed opstår der brud på sundhedslovgivningen.

Forskelsbehandling

Nogle netværk stiller krav om, at psykologerne tager imod forsikringskunder inden for en vis tidsfrist, og det kan have den konsekvens, at forsikringskunder kommer foran borgere uden sundhedsforsikring i køen til offentligt finansieret psykologhjælp, hvor der forekommer ventetider.

De psykologfaglige vurderinger udfordres:

Mange psykologer oplever, at deres psykologfaglige vurdering udfordres eller underkendes af netværksfirmaet, blandt andet af medarbejdere hos netværksfirmaerne, der ikke altid selv er psykologer. Det er særligt vurdering af behovet for yderligere timer til at færdiggøre behandlingsforløbet, der udfordres.

Brud på de etiske principper for psykologer:

Mange psykologer oplever, at netværket ikke tillader dem at tale med klienten om rammerne for behandlingsforløbet, eksempelvis hvor mange timer, der samlet er til rådighed og den måde, hvorpå timerne bevilges i små portioner. Dette er et brud på de etiske principper for nordiske psykologer. Det er en forudsætning for et godt og etisk forsvarligt behandlingsforløb, at psykologen åbent kan drøfte rammerne og vilkårene for behandlingsforløbet ved forløbets start.

Brud på praksisoverenskomsten:

Det frie psykologvalg begrænses: Nogle forsikringsselskaber betinger deres dækning af, at forsikringstager har fået en lægehenvisning og samtidig anvender en psykolog, der er tilknyttet det netværksfirma, som forsikringsselskabet samarbejder med. Det medfører en begrænsning af det frie psykologvalg inden for sygesikringsområdet, hvilket er et brud på sundhedsloven og praksisoverenskomsten.

Lange betalingsfrister og lang kreditid:

Mange psykologer oplever lange betalingsfrister hos netværksfirmaerne. Eksempelvis sker det ofte, at netværksfirmaerne først betaler psykologen samlet efter et endt behandlingsforløb, som kan strække sig over mange måneder. Det kan give udfordringer for en lille enkeltmandspraksis, især hvis en stor del af indtægten kommer fra netværksfirmaerne.

Besværlig administration

Mange psykologer oplever, at der er meget administration forbundet med at samarbejde med netværksfirmaerne. Administrationsbyrden forekommer særligt når netværksfirmaerne limiterer timeforbruget og psykologen skal søge om flere timer.

Det arbejder Dansk Psykolog Forening for

 • At vores medlemmer sikres gode vilkår i samarbejdet med forsikringsselskaber og netværk.
 • At der er kvalitet i de psykologydelser, der udbydes gennem forsikringsselskaber.
 • At der i samarbejdet mellem psykologer, forsikringsselskaber og netværk er fokus på overholdelse af sundhedslovgivningen og de etiske principper for nordiske psykologer.
 • At den offentlige sygesikring ikke udnyttes i forbindelse med psykologydelser, der dækkes gennem sundhedsforsikringer.
 • At der er lige adgang til psykologhjælp gennem den offentlige sygesikring uanset, om man som borger har en sundhedsforsikring eller ej.
 • At retten til frit psykologvalg sikres, og sundhedsloven og praksisoverenskomsten dermed overholdes.

Sådan arbejder foreningen med området

 • Vi er løbende i dialog med netværksfirmaer for at opnå bedre vilkår for foreningens medlemmer og høj kvalitet i psykologydelserne
 • Vi er i dialog med forsikringsbranchen om psykologydelser i sundhedsforsikringer
 • Vi indsamler viden om og analyserer området, så vi har et godt afsæt til at vejlede vores medlemmer
 • Vi vejleder medlemmer om, hvordan de forbedrer deres forhandlingsposition i samarbejdet med netværksfirmaerne
 • Vi undersøger muligheden for at udarbejde faglige standarder for psykologydelser, der udbydes via sundhedsforsikringer
 • Vi udarbejder skriftlig vejledning om, hvordan medlemmer af foreningen kan opnå en styrket position i samarbejdet med netværksfirmaerne
 • Vi arbejder på generelt at udbrede viden om området til medlemmer og samarbejdspartnere
 • Vi skaber rum for sparring og erfaringsudveskling på området mellem de selvstændige psykologer
 • Vi holder øje med området og reagerer i tilfælde af, at vi får information om, at sundhedslovgivning, praksisoverenskomst eller etiske principper ikke overholdes

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge