Dansk Psykolog Forening afholdt i september informationsmøder om faglige standarder i henholdsvis Aarhus og København.

Formålene med møderne var:

  • At informere om de faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser
  • At informere om foreningens arbejde for at sikre høj kvalitet og gode vilkår, når selvstændige psykologer samarbejder med forsikringsselskaber og netværk
  • At skabe et rum for at vidensdele om udfordringer og løsninger på området
  • At drøfte, hvordan forening og medlemmer i fællesskab kan bruge de faglige standarder til at sikre høj kvalitet og gode vilkår på forsikringsområdet

Du kan her læse en kort opsamling på møderne.

Dansk Psykolog Forenings arbejde med forsikringsområdet
Der var mødt 35 medlemmer op i Aarhus og 75 i København for at høre om Dansk Psykolog Forenings faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser. Alle foreningens medlemmer var inviteret til møderne, men det var primært de selvstændige psykologer, der selv oplever udfordringer i samarbejdet med forsikringsbranchen, der var mødt frem for at høre om de faglige standarder og for at tage del i debatten.

Foreningens næstformand Merete Strømming, der selv er selvstændig psykolog, bød velkommen til mødet, og derefter var der oplæg om arbejdet med forsikringsområdet ved Mikkel Hesselbæk Andreasen, der er konsulent i sekretariatet og til daglig arbejder med området.

Oplægget tog udgangspunkt i den voldsomme udvikling i markedet for sundhedsforsikringer, der har medført, at mange flere klienter end tidligere kommer med en sundhedsforsikring. Derefter handlede oplægget om, hvilke mål foreningen arbejder efter, hvilke forskellige udfordringer, der er, og eksempler på hvordan foreningen i praksis arbejder for god kvalitet og gode vilkår på området.

Det afsluttende budskab var, at foreningen i løbet af de sidste år har gjort en forskel, men at der fortsat er lang vej igen.

Blandt de fremmødte var der tilfredshed med og opbakning til arbejdet.

Du kan se slides fra oplægget ved at hente diasshowet nederst på denne side.

De faglige standarder: Vi skal kalde en spade for en spade
Næste punkt handlede om foreningens faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser, som Merete Strømming præsenterede. Hun fortalte, at der er brug for standarderne fordi det i dag er tilfældigt, hvad psykologiske ydelser kaldes i sundhedsforsikringer, og at der ikke er en klar sammenhæng mellem, hvad ydelser hedder, og hvad de indeholder.

Det sker for ofte, at et forsikringsselskab sælger ”psykologisk behandling” uden, at det er behandling forsikringskunden reelt får. Betingelserne i policen og de praktiske betingelser, der følger af netværkets begrænsning af forløbet, medfører simpelthen, at ydelsen ikke med faglig accept kan kaldes ”psykologisk behandling”. Derfor var budskabet fra næstformanden, at de faglige standarder fremover skal hjælpe med, at vi skal kalde en spade for en spade. Begrebet “psykologisk behandling” skal fremover reserveres til de forsikringsprodukter, der reelt giver de tilstrækkelige rammer for det. Det kan være udmærket at tilbyde en klient et forløb på 4-5 timer. Men så er det bare ikke behandling, og så må forsikringsselskaberne kalde det noget andet.

Kort fortalt er formålet med de faglige standarder:

  • At sikre høj kvalitet i de psykologydelser, der leveres med indblanding fra forsikringsselskaber
  • Bedre varedeklaration og gennemsigtighed i produkter og ydelser
  • Mindre administration og kontrol.

Du kan læse mere om de faglige standarder i vores korte præsentation nederst på denne side, hvor du også finder det notat, der beskriver de faglige standarder i deres fulde længde.

Aktiv debat på møderne
Efter præsentationen af de faglige standarder var der lagt op til en fælles drøftelse blandt de fremmødte medlemmer af, hvordan de faglige standarder kan bruges til at løfte faglighed og vilkår. Blandt deltagerne var der opbakning til de faglige standarder. Der var også en række gode forslag til tilføjelser til standarderne og ideer til, hvordan der kan arbejdes videre med standarderne.

Der var især fokus på, at der er stort behov for at formidle hvad psykologbehandling er – både til forsikringsselskaber og klienter. Og så var der enighed om, at det er svært for den enkelte selvstændige psykolog at holde den faglige fane højt over for forsikringsselskaberne. Man risikerer nemlig at blive fravalgt som samarbejdspartner. Netop derfor er det vigtigt, at det både er de enkelte selvstændige og den samlede forening, der løfter fagligheden sammen.

Sidste punkt ved møderne var en fælles drøftelse af, hvad der lige nu rør sig og skaber problemer i samarbejdet med netværksfirmaerne, samt udveksling af gode ideer til at håndtere problemerne.

Mikkel Hesselbæk Andreasen opfordrede til at ringe eller skrive til foreningen, når man oplever vanskeligheder i samarbejdet. Foreningens indsats bygger nemlig på de enkelte eksempler, og jo mere viden vi får om området, jo bedre kan vi trække i den rigtige retning.

De næste skridt
Dansk Psykolog Forening fortsætter nu arbejdet henimod, at forsikringsbranchen følger de faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser. Foreningen skal blandt andet holde møde med de enkelte forsikringsselskaber. Og så skal der arbejdes på at formidle standarderne, så både medlemmer, forsikringsbranchen og forsikringskunderne kender dem.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge