Arbejdsprogram 2014-2016

17. Psykologkampagnen fortsætter indtil næste generalforsamling – denne gang med fokus på jobskabelse inden for det offentlige.

De næste 10 år forventer vi en nettotilvækst i antallet af psykologer på op mod 3.000. Væksten skyldes både, at der uddannes flere psykologer i disse år og at
psykologerne generelt forbliver længere på arbejdsmarkedet. Det betyder, at der er behov for at arbejde aktivt med jobskabelsen.

Det offentlige område er også under hastig forandring. For der er pres på kommunerne, der skal kunne levere velfærdsydelser til stadig flere mennesker med de samme eller færre ressourcer. Samtidig med at der også er opgaveglidning eller nye samarbejdspartnere inden for mange af de kommunale områder.

Det skal Dansk Psykolog Forening udnytte som et udgangspunkt for kommende strategiske indsatser.

Hovedmål for kampagnen:

  • Skabe grobund for nye/bredere arbejdsmarkeder til psykologer på det offentlige område.
  • Sikre flere offentlige stillinger til psykologer.
  • Sikre en bedre faglig platform for psykologernes arbejde i den offentlige sektor.
  • Styrke dialogen i Dansk Psykolog Forening mellem foreningen centralt og de decentrale enheder.
  • Arbejde for mere forskning i og dokumentation af psykologers kompetencer og arbejdsfelter på det offentlige område.

Det har vi gjort

KAMPAGNEN BLEV FØDT PÅ GENERALFORSAMLING 2014

“Lad os lave en psykologkampagne til!”

Med de ord blev forslaget om Psykologkampagnen version 2.0 fremsat på selve generalforsamlingen i 2014. Hittet på af nogle få og stemt hjem af en begejstret forsamling, som netop havde frydet sig over fortællingen om sidste periodes Psykologkampagne, der banede vejen for psykologerne på det private arbejdsmarked.

Den nye kampagne skulle banke døre ind på det offentlige arbejdsmarked, og det mødte opbakning hos de fremmødte psykologer, hvor mange fra det daglige arbejde kunne fortælle om utilstrækkelige kommunale indsatser, der kunne blive så meget mere kvalificerede, hvis psykologerne blev taget mere med på råd.

Efter generalforsamlingen kom så konkretisering, operationalisering – og ikke mindst prioritering mellem de mange forskellige intentioner, som hvert enkelt medlem havde i baghovedet, da de stemte ja til en ny kampagne.

Læs mere om, hvordan bestyrelsen og projektmedarbejderne fik konkretiseret de mange forskellige intentioner, som hver enkelt medlem havde i baghovedet, da de stemte ja til en ny kampagne. Og om hvordan de ved hjælp af analyser og eksperter fik tilrettelagt en kampagne, der i tre spor fulgte de mål, bestyrelsen havde vedtaget her. (artikel fra tryksag).

Video

Hør projektleder Line Fleckenstein Andersen fortælle om Psykologkampagnen her.

Plads til kortere citat.

Kampagnens fire indsatsområder

Kampagnen satte fokus på fire af mange mulige indsatsområder, hvor psykologer kan gøre en stor forskel i kvaliteten for de berørte: PPR, beskæftigelse, misbrug og ældre.

Indsæt billede med link fra hovedsiden her som illustration af kampagnens indsatsområder: https://www.dp.dk/fag-politik/psykologkampagnen/

Kampagnens tre spor

Kampagnen har fulgt tre spor.

  • Puffe til psykologernes forestilling om, hvad en “rigtig psykolog” er
  • Påvirke beslutningstagere på det offentlige arbejdsmarked
  • Information til kommunale chefer om hvordan psykologer kan kvalificere arbejdet.

Hvad en “rigtig psykolog”? Det har mange psykologer en ret så fasttømret mening om.

Vi bad en række psykologer indenfor de fire offentlige indsatsområder træde frem og fortælle om deres job.

Mød dem her.

Psykologer kan bidrage til at løse velfærdsudfordringerne.

Vi har synliggjort psykologernes kvalifikationer overfor beslutningstagere på det offentlige arbejdsmarked.

Se Psykologkampagnens arrangementer her.

De kommunale chefer er meget lydhøre overfor psykologernes stærke faglighed.

Vi har mødt de kommunale chefer og vist dem gode eksempler fra kommunale chefkollegaer på, hvad de kan vinde ved at ansætte psykologer.

Se pjecerne om Ældre, Misbrug og Beskæftigelse.

Kampagnens eksperter

Kampagnen analyserede de fire fokusområders aktuelle politiske interesser på området, jobindhold og åbninger for psykologerne, samt forskning og lovgivning.

De fire ekspertgrupper har haft en særdeles vigtig funktion i Psykologkampagnen med at kvalificere projektledelsens overvejelser og beslutninger.

Du finder ekspertgrupperne her. Analyserne finder du under hvert indsatsområde.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge