01 "Det er tilfredsstillende at være med til at give unge troen på sig
selv tilbage."
Diana N. S. Andersen, ansat i jobcenteret Rute 42, Aalborg Kommune
02 "Psykologer er en kvalitetssikring på jobcentre" Anne Sophie Bauer, ansat i Jobcenter, Esbjerg 03 "Psykologers værdi på beskæftigelsesområdet kan ikke
overvurderes"
Sune T. Høgh, ansat på Socialmedicinsk Afsnit, Odense Kommune
04 "Det er utrolig vigtigt, at vores faggruppe er med til at skabe
forståelse for de vanskeligheder, som den enkelte står med
i beskæftigelsesindsatsen"
Stine Reintoft, ansat på Hans Knudsen Instituttet, København

Om beskæftigelsesområdet

I dag står 750.000 mennesker i den arbejdsduelige alder uden for arbejdsmarkedet, med store menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge.

Flere ledige borgere har samtidig psykiske vanskeligheder, som gør det svært at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Psykologer spiller en vigtig rolle i beskæftigelsesindsatsen – både for de mennesker, som har psykiske vanskeligheder og som samarbejds- og sparringspartner fx i de kommunale jobcentre.

Psykologer i beskæftigelsesindsatsen arbejder hovedsageligt ansat inden for fire hovedområder: I jobcentrene, hos anden aktør, i psykiatiren/ hospitalsvæsenet og som privatpraktiserende.

Psykologens kompetencer løfter beskæftigelsesindsatsen

PSYKOLOGER I JOBCENTRE

 • Screening
 • Psykoedukation
 • Sparring & supervision af kolleger
 • Sygemeldte borgere
 • TTA

PRIVATPRAKTISERENDE

 • Behandlingsforløb i ressourceforløb
 • Udredning & vurdering
 • Rehabiliteringsplaner

PSYKOLOGER HOS ANDEN AKTØR

 • Mestring & psykoedukation
 • Coaching & motivation
 • Gruppesamtaler
 • Bindeled til psykiatrien/egen læge

PSYKOLOGER I PSYKIATRIEN

 • Udredning & vurdering
 • Behandling & behandlingspakker
 • Samarbejde med jobcentre

Muligheder og potentialer for vækst

En række reformer på beskæftigelsesområdet er med til at bane vejen for at flere psykologer kan finde arbejde inden for feltet.

Samtidig er det vigtigt, at psykologer også selv er med til at synliggøre over for arbejdsgivere, hvorfor netop de, spiller en vigtig rolle som samarbejdspartnere på beskæftigelsesområdet.

Hvor og hvordan kan psykologer gøre en forskel?

 • Screening og udredning for psykiske lidelser: I jobcenteret spiller psykologer en vigtig rolle i forbindelse med at screene og udrede ledige borgere for psykiske lidelser, der kan afsløre om borgeren har brug for hjælp uden for jobcentret, f.eks. via egen læge. Ud over screeningsfunktionen kan der i visse tilfælde være brug for en koordinator-funktion i forhold til behandlingsforløb andre steder.
 • Sygemeldte borgere: Psykologer har kompetencerne til at arbejde med sygemeldte borgere, der er sygemeldte på grund stress, angst, depression og smerteproblematikker. Enten i jobcenterregi eller hos anden aktør. Ikke som behandling, men som psykoedukation eller vejledning i forhold til, hvordan man kan mestre arbejdslivet trods denne lidelse.
 • Tilbagevenden til arbejdsmarkedet (TTA): Psykologer kan være med til at lave beskæftigelsesindsatser for raske borgere, der tidligere har været indlagt i psykiatri eller har været sygemeldt med en psykisk lidelse som eksempelvis stress, som forebygger tilbagefald, der ellers vil spænde ben for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 • Bistå og supervisere kolleger: Psykologen i jobcentret kan bruge sine kompetence til at bistå og supervisere kolleger i forhold til borgere, der ”sidder fast” i systemet og virker umotiverede. Psykologen kan klæde sine kollegaer i jobcentret bedre på til at håndtere borgere, der virker ”tunge” og give dem redskaber til at opfange, hvornår der er tale om borgere med symptomer på psykiske lidelser.
 • Der bliver brug for flere psykologer i ressourceforløb: Meget tyder på, at kommunerne i høj grad ønsker og planlægger at bruge psykologer i indsatsen for de ledige. I knap ni ud af ti indstillinger angiver kommunerne helbredsmæssige tiltag. I 30 pct. af indstillingerne er der tale om indsatser, som varetages af psykiatere/psykologer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge