Sådan får kommunerne borgere med psykiske lidelser tilbage til arbejdet

Det er vigtigt, at det danske arbejdsmarked har plads til borgere med psykiske lidelser. Borgeren i den kommunale beskæftigelsesindsats bør opleve en rådgivning, hjælp og støtte, der tager udgangspunkt i en kvalificeret udredning af den enkeltes kognitive vanskeligheder og udfordringer. Carsten Koch-udvalgets seneste rapports anbefalinger til indsatsen for borgere på offentlig forsørgelse bør i langt højere grad tages med ind i udformningen af beskæftigelsesindsatsten. Danske virksomheder bør i langt højere grad efterleve deres sociale ansvar og være villige til at inkludere og se psykisk sårbare som en ressource.

 • Flere psykologer i de kommunale rehabiliteringsteams.
  • Langt størstedelen af de borgere, der har kontakt med et kommunalt rehabiliteringsteam, har psykiske problemer, der kræver en psykologfaglig indsats. Selvom rehabiliteringsteamet arbejder mere målrettet og professionelt med psykologer ombord, er der i dag ikke krav om tilstedeværelse af psykologfaglighed i rehabiliteringsteams. På kort sigt bør de kommunale arbejdsgivere i langt højere grad tænke psykologer ind i opgaven. På længere sigt bør inddragelse af psykologfaglighed i rehabiliteringsteams indskrives i lovgivningen.
 • Større viden om psykisk sygdom i landets jobcentre.
  • Ifølge Carsten Koch-udvalgets seneste rapport er der behov for en større viden om psykiske lidelser blandt de ansatte i jobcentrene. Flere psykologer i jobcentrene vil både være til gavn for borgerne og for kollegerne.
  • Psykologer kan bidrage med opkvalificering og supervision af kolleger. Det vil betyde, at sagsbehandlerne får sparring til deres samtaler og får viden om, hvilke indsatser der kan være de rette for borgere med psykiske lidelser. Det kan variere meget, hvilken indsats den enkelte kan magte og med rigtige indsatser, får man hurtigere borgeren tilbage til arbejdsmarkedet.
  • I de tilfælde, hvor en beskæftigelsesindsats kræver en behandlingsindsats, bør psykologer i jobcentre, inden for lov om aktiv beskæftigelsespolitiks ramme, have mulighed for at rådgive borgeren. Psykologerne har kompetencerne til at foretage og vurdere evidensbaserede screeninger og udredninger og kan i samarbejde med borgerens læge henvise til den rette behandling.
 • Skræddersyede psykosociale indsatser til psykisk sårbare unge.
  • Psykologer kan være med til at sikre, at psykisk sårbare unge tildeles det rette forløb og nødvendige støtte, så de i højere grad bliver beskæftigelsesparate. Arbejdsmarkedet skal være rummeligt med plads til alle. Psykologer har de kompetencer, der kan medvirke til at færre af disse unge tabes og ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge