Mere evidens i den kommunale misbrugsbehandling

Misbrugsbehandlingen skal tilrettelægges ud fra evidensbaserede metoder og udføres i et tværfagligt samarbejde, der inkluderer forskellige fagkompetencer. Behandlingen af mennesker, der både kæmper med et misbrug og en psykisk lidelse skal tilrettelægges individuelt og have et dobbelt fokus. Misbrugere og deres behandling kan sjældent skæres over en kam, fordi man i behandlingen vil have med mange forskellige mennesker at gøre: fra den 12-årige hashryger til den 65-årige heroinmisbruger og fra kontanthjælpsmodtageren eller studinen til virksomhedslederen.

  • Individuelt tilpassede behandlingsforløb, der tager højde for evt. psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen.
    • Psykologer har viden om psykiske lidelser og kan tilrettelægge behandlingsforløb, der også har fokus på disse lidelser. Psykologer har tillige fokus på, hvad der driver mennesker til at forandre sig, og inddrage disse ressourcer i behandlingen. En sådan behandling mindsker risikoen for tilbagefald. Behandlingen skal være fleksibel og kunne ændres, alt efter hvordan klientens situation udvikler sig gennem behandlingen.
  • Videreudvikling af systematisk screening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen.
    • En systematisk screening for psykiske lidelser kan tilpasse behandlingen til den enkelte misbruger. Screeningsværktøjerne findes allerede og kan anvendes direkte eller tilpasses, hvis der er behov for det i den kommunale misbrugsbehandling. Screening bør omfatte kognitive, personlighedsmæssige og psykiatriske vurderinger samt psykopatologisk anamnese. Basale dagligdagsinformationer som f.eks. søvn og ernæring bør også indgå i forståelsen af borgeren. Psykologer er garanter for den faglige kvalitet af screeningsindsatsen og kan også støtte og kvalificere deres kolleger til det.
  • Styrke det tværfaglige samarbejde i den kommunale misbrugsbehandling.
    • Psykologer kan fungere som brobyggere mellem forskningsbaserede anbefalinger og den kliniske praksis i misbrugsarbejdet. Ved at gøre viden klinisk anvendelig for medarbejdere inden for området, styrkes tværfagligheden i behandlingen. Psykologens kompetencer som brobygger kan også bruges i samarbejdet med andre instanser i kommunen – til gavn for borgere, der har kontakt til flere forvaltninger.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge