Møde med PPR-eksperter

Psykologkampagnen havde tirsdag aften sit første møde med en af de fire ekspertgrupper, der er tilknyttet kampagnen. Det var ekspertgruppen for PPR, der repræsenterer en stor videns- og erfaringspulje på området, og mødet summede af engagement og involvering.

Forud for mødet havde projektgruppen (bestående af projektleder Line Fleckenstein Andersen og konsulent Yasmin Labeni Pedersen) udarbejdet en grundig analyse af de politiske og lovgivningsmæssige (og andre) barrierer og muligheder for at skabe flere psykologarbejdspladser i PPR samt for at udvikle de arbejdsområderne. På mødet kvalificerede eksperterne analysen ud fra deres praksiskendskab, og bidrog herigennem til, at kampagnen bruger ressourcerne på det mest relevante.

Ud over PPR-området fokuserer psykologkampagnen på tre andre hovedområder. Møderne med eksperter inden for de tre øvrige områder vil blive afholdt hen over den næste 1½ måned. Når vi kommer frem til jul vil kampagnen således have et solidt overblik over alle områderne, som grundlag for at bestyrelsen kan beslutte en samlet strategi for aktiviteterne i 2015. Nogle af aktiviteterne kommer til at rette sig mod psykologer, der arbejder på området eller som har interesse herfor. Disse aktiviteter vil have form af konferencer, undersøgelser eller kurser/gå-hjem-møder. Andre kommer til at bestå i møder med beslutningstagere og interessegrupper, hvor vi vil søge at fremme psykologforeningens synspunkter.

VI HØRER GERNE FRA DIG

Sidder du inde med viden, tanker eller ideer, som vil være relevant for psykologkampagnen, hører vi meget gerne fra dig.

Skriv til os på mail lfa@dp.dk eller via vores gruppe på Linkedin.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge