Aktiviteter

Vores indsats for at skabe flere job til psykologerne inden for den offentlige omfatter bl.a., at vi skal

  • I dialog med arbejdsgiverne om flere stillinger her og nu.
  • Påvirke lovgivning og rammevilkår, så der skabes grundlag for flere psykologjob i fremtiden.
  • Forbedre rammerne for faglig udvikling af psykologer.
  • Inspirere psykologer til at anvende psykologkompetencer innovativt og i nye typer af stillinger.

Nedenfor kan du få et overblik over vores kampagnearbejde i det samlede forløb.

Baggrund og tidsplan

Organisering

Vi har nedsat en ekspertgruppe for hvert område. Hver gruppe består af fem medlemmer med solid viden og erfaring på de pågældende områder (se også illustrationen ‘Organisering af Psykologkampagnen’).

PPR - Psykologkampagnen

PPR

Niels Morre (Formand)
Hanne Faurschou
Henning Strand
Ole Steen Kristensen
Tine Schaarup

Misbrug - Psykologkampagnen

MISBRUG

Eric Allouche (Formand)
Birgitte Thylstrup
Christian Gad
Per Nielsen
Steen Guldager

Beskæftigelse - Psykologkampagnen

BESKÆFTIGELSE

Anne Sophie Bauer (Formand)
Diana Andersen
Dian Alexander
Lone Petersen
Sune T. Høgh

Ældre - Psykologkampagnen

ÆLDRE

Anna Aamand (Formand)
Iben Estrup
Kim Oskar Carlsen
Laila Øksnebjerg
Susanne Bollerup Overgaard

Social- og Sundhedspolitisk Udvalg (SOS) er tilknyttet til Psykologkampagnen. Udvalget er sammensat af politisk udpegede repræsentanter fra kampagnens ekspertgrupper.

Udvalgets repræsentanter i ekspertgrupperne har rollen som den enkelte ekspertgruppes formand og skal varetage rollen som selskaber/sektioners repræsentant i kampagnen – og løbende kvalificere det beslutningsgrundlag, som bestyrelsen får i løbet af kampagnen.

SOS består således af: Eric Allouche, Niels Morre, Anne Sophie Bauer og Anna Aamand. Merete Strømming, Zenia Børsen og Camilla Holst Thygesen er bestyrelsens repræsentanter i udvalget. Merete Strømming varetager SOS-formandskabet.

Ud over de fire fokusområder skal kampagnen gennemføre aktiviteter inden for en række øvrige områder på det offentlige arbejdsmarked, hvor der ligeledes er potentiale for øget beskæftigelse: Socialområdet, Det somatiske område, Socialpsykiatrien, Uddannelsesområdet, Forsvaret, Kriminalforsorgen, HR mv. i offentlige organisationer.

Nyheder og debat – følg vores gruppe på LinkedIn.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge