portraet_anne-sophie

Anne Sophie Bauer

Cand.psych.

Ansat i jobcenter, Esbjerg

“Psykologer er en kvalitetssikring på jobcentre”

Anne Sophie Bauer er ansat som psykolog i et jobcenter i Esbjerg. Hun har afklarende samtaler med borgere og underviser både dem og kollegaer, så de kan blive kloge på, hvordan psykiske problemer spiller ind i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Det kan fx dreje sig om samtaler med borgere, der tidligere har været i behandling i psykiatrien, eksempelvis for OCD eller borderline, som føler, at alting igen er ved at blive for overvældende og derfor har brug for rådgivning om, hvorvidt de skal kontakte psykiatrien, eller om der er nogle alternative muligheder.

I hendes afdeling arbejder de med de borgere under 30 år, som er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet og uddannelse. Så for hende som psykolog drejer det sig i høj grad om at hjælpe med psykiske problemstillinger og rådgive om, hvordan de kan fokusere på det psykiske som det første skridt mod, at de måske kan komme i job eller i uddannelse.

Hvorfor er det spændende at arbejde indenfor dette område?

– Jobbet er utrolig spændende, fordi det er varieret og jeg har mange forskellige arbejdsfunktioner. De mange forskellige psykiske problemstillinger gør, at jeg hele tiden skal holde mig meget bredt opdateret. Her kan en psykolog virkelig være med til at gøre en forskel og sætte dagsorden for, hvordan vi behandler fx langtidsledige på en psykologisk anstændig måde. Jeg får erfaring på SÅ mange områder.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Jeg er slet ikke i tvivl om, at brugerne kan mærke det. En har fx sagt “Du er det nærmeste, mange af os kommer en psykolog, og vi har virkelig brug for det”. Mange af dem suger undervisningen op og prøver at få en masse ud af det. De føler, at de bliver taget alvorligt af jobcentret, når der er blevet ansat en psykolog. Så brugerne føler bestemt, at det har værdi og gør en forskel, fordi jeg ved, hvad det vil sige at have forskellige psykiske problemer. De fortæller fx, at det er dejligt ikke at behøve forklare, hvad det betyder at have aspergers eller borderline.

Mange af mine kollegaer føler, at det er en kvalitetssikring, at jeg er på jobcentret, fordi mange i vores målgruppe er så dårlige. De har tit været fanget i et dilemma over på den ene side at være bange for, om de presser borgeren ud over kanten, og på den anden side føle sig nødsaget til presse lidt mere på, som lovgivningen siger, at de skal. Så her kan jeg være med ind over og rådgive dem. Det kan fx være, hvis en af mine kollegaer oplever, at der er noget helt galt med en borger, så kan jeg tage en samtale med vedkommende og vende tilbage til dem om, hvorvidt de skal rådgive borgeren til måske at få en henvisning til psykiatrien. En af mine kollegaer har sågar sagt “Mit liv er blevet bedre, efter du er blevet ansat”, så her har jeg også klart mærket mit arbejdes værdi.

Hvilke myter møder du om dit arbejde?

– Der er mange, der siger, at det må være rædselsfuldt at være på jobcentret, og at vi jo ikke må lave behandling. Vi må egentlig godt lave behandling, men rammerne er ikke til det, blandt andet fordi vi ikke har fuldstændig tavshedspligt, da vi er en del af det kommunale system. Samtidig er det en udbredt tanke, at nogle borgere måske kan have interesse i at blive ved med at være syge og få gratis psykologhjælp. Så blandt andet af den grund laver vi ikke behandling, men derfor kan det, at der er psykologer på jobcentret, jo sagtens have en terapeutisk værdi.

En anden myte er, at det er kedeligt, “bare” at have samtaler med borgerne, og at arbejdet ikke kan være “rigtigt” spændende, fordi jeg ikke laver “rigtigt” psykologarbejde. Selv var jeg også en smule skeptisk, inden jeg kom til jobcentret, men jeg har erfaret, at det virkelig har stor værdi at være psykolog her. For ofte ligger der jo psykiske årsager til grund for, at folk ikke er på arbejdsmarkedet. Og uden hjælp kan problemerne udvikle sig, fordi folk bliver deprimerede over ikke at være aktive i den del af samfundet.

Har du gode råd til andre psykologer?

– Det er rigtig hårdt at være psykolog på et jobcenter, fordi man arbejder indenfor en lovgivning, som man ofte vil støde sig på og ikke synes er psykologisk forsvarlig. Man skal forberede sig på, at man kommer ind i et politisk system med nogle rammer, som man ikke så godt kan ændre på. Da jeg startede på jobcenteret, startede jeg sammen med nogle andre psykologer et nyt netværk “Social- og Beskæftigelsespsykologisk Selskab” i Dansk Psykolog Forening, som vi håber udvikler sig til et selskab. Det involverede jeg mig i, fordi jeg ikke kan holde ud, at vi behandler mennesker på denne her måde, og jeg tænker, at hvis psykologerne kom mere på banen, så kunne vi få gjort opmærksom på, at det ikke er særlig hensigtsmæssigt, hverken for de her mennesker eller for samfundet, og måske påvirke regeringen og dermed lovgivningen. Et konkret eksempel på et problem med lovgivningen er fx de breve, som borgerne modtager fra jobcentrene. Formuleringen af dem gør, at op imod 80 procent af de borgere, vi har i vores afdeling, får et angstanfald, når de modtager sådan et brev. Nogle af dem sover kun to-tre timers afbrudt søvn om natten i tre uger op til et sådant møde, og nogle af dem er på vej til indlæggelse på et psykiatrisk hospital efter det. Når det er sagt, synes jeg alligevel, at psykologer skal søge ind på beskæftigelsesområdet, både fordi der er brug for det, men også fordi der er så mange muligheder for at udvikle sig som psykolog. Vi er ni ansatte psykologer i Esbjerg Jobcenter, og der er ikke to af os, der laver det samme, og vi har alle været med til at præge det, vi laver.

PORTRÆTTER INDEN FOR BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

portraet_arendse-diana

Diana N. S. Andersen
Cand.psych.
Ansat i jobcenteret Rute 42, Aalborg Kommune

portraet_anne-sophie

Anne Sophie Bauer
Cand.psych.

Ansat i jobcenter, Esbjerg

portraet_sune

Sune T. Høgh
Cand.psych.

Ansat på Socialmedicinsk Afsnit, Odense Kommune

portraet_stine

Stine Reintoft
Cand.psych.

Ansat på Hans Knudsen Instituttet, København

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge