Else-Marie_Mathiasen

Else-Marie Mathiasen

Cand.psych.

Ansat i Greve PPR

“Jeg holder meget af at være en del af et tværfagligt team, som er med til at skabe et godt lærings- og udviklingsmiljø for børn og unge.”

Else-Marie Mathiasen er cand.psych. og specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi. Hun arbejder i Greve PPR, hvor hun har været ansat siden 1989. Midt i 90’erne havde hun to et halvt års orlov, men savnede PPR og valgte at vende tilbage. De seneste 15 år har hun været ansat 32 timer om ugen, og hun har derudover en lille privat psykologpraksis.

I Greve PPR betjener hun en skole og tre dagtilbud i et tæt samarbejde med en tale-høre-konsulent. Her har hun blandt andet dialogmøder med lærere, pædagoger og forældre, åben rådgivning, sparringsmøder og supervision med lærerteams, observation i klasser og samtaler med børn, unge og forældre. Derudover deltager hun i kommunens Koordinationsgruppe. Sammen med en repræsentant fra politiet, en ungerådgiver, en familierådgiver, en ledende sundhedsplejerske og en pædagogisk konsulent rådgiver og vejleder hun i børne- og familiesager, hvor børn har været udsat for seksuelle overgreb og vold. Alle fagfolk i kommunen kan henvende sig til Koordinationsgruppen, når der er mistanke om overgreb.

Hvorfor er det spændende at arbejde indenfor dette område?

– Jeg synes, det er meningsfyldt at arbejde med de voksne omkring børnene. Netop den gode relation mellem voksen og barn har betydning for barnets trivsel og det gode læringsmiljø for alle børn i en klasse. Jeg oplever mere og mere, at lærere og pædagoger er parate til at se på sig selv og arbejde med deres personlige og faglige kompetencer for at forbedre deres relation til barnet. Den proces er jeg meget optaget af. Her trækker jeg på min psykologspecifikke viden inden for terapi og supervision. Samtidig er det vigtigt, at vi, som psykologer, selv har fokus på vores egen personlige og faglige udvikling – og kan stå på mål for det, som vi “udsætter” andre for.

Derudover er jeg optaget af mangfoldighed på flere planer. Det kan være mangfoldighed i klasser, mangfoldighed i lærerkollegiet og mangfoldige problemstillinger. Det vil sige, hvordan vi sammen udvikler gode og givende fællesskaber – også selvom vi er forskellige. Det handler om inklusion. Men der skal følge ressourcer med – tilstrækkelige voksne og tilstrækkelige kompetencer omkring børnene. – OG antallet af børn med særlige behov i en almen klasse skal være afstemt i forhold til almenklassens kompetencer og ressourcer for at rumme disse udfordringer.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Jeg holder meget af at være en del af et tværfagligt team, som er med til at skabe et godt lærings- og udviklingsmiljø for børn og unge. Det betyder også at være med til at støtte, udvikle og drage omsorg for de voksne, som er tæt på børn, unge og deres forældre. Det har stor værdi, at vi løfter sammen, respekterer hinandens faglighed og har et ligeværdigt samarbejde.

Derudover er det min erfaring, at det er vigtigt at være synlig, let tilgængelig, fleksibel, tålmodig og god til at lytte (både over for samarbejdspartnere og over for børn og forældre).

Hvilke myter møder du om dit arbejde?

– Jeg hører ofte, at psykologarbejdet bliver mere og mere fjernt fra det enkelte barn og dets familie. Vi arbejder som konsulenter, og det handler derfor i mindre grad om at tilbyde terapeutiske forløb. Det er udviklingen, men jeg har stadig kontakt med klasser, børn og deres familier, selvom det ikke karakter af terapi.

Samtidig oplever jeg, at min terapeutiske erfaring er en god forudsætning for det tætte samarbejde med lærere og pædagoger. På den måde er jeg med til at kvalificere deres relationer og deres arbejde med børn og familier.

Har du gode råd til andre psykologer?

Mine vigtigste råd til andre psykologer, som overvejer at arbejde i PPR, er følgende:
– Vær’ indstillet på ’det virkelige livs’ uforudsigelighed, som både er udfordrende og spændende. Man skal være parat til at finde løsninger på problemer, når de opstår.
– Som psykolog i PPR arbejder man alsidigt og tværfagligt. Derfor er det værdigfuldt at være klar på egen faglighed samt være lydhør over for andres og have lyst til at skabe synergi.
– Endelig er det altid vigtigt selv at få supervision på de mange opgaver og roller, som psykolog i dette brede arbejdsfelt.

PORTRÆTTER INDEN FOR PPR

portraet_bodil

Bodil Garne
Cand.pæd.psych.
Ansat i PPR og Forebyggelse for børn og unge, Furesø Kommune

Else-Marie_Mathiasen

Else-Marie Mathiasen
Cand.psych.
Ansat i Greve PPR

Louise_Einspor

Louise Einspor
Cand.psych.
Ansat i PPR, Gladsaxe Kommune

portraet_louise-fransgaard

Louise Fransgaard
Cand.psych.
Ansat i projekt under Socialstyrelsen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge