portraet_louise-fransgaard

Louise Fransgaard

Cand.psych.

Ansat i projekt under Socialstyrelsen

”Som psykolog kan man gøre rigtig meget for at modvirke frafaldet på erhvervsskolerne. Der er meget gratifikation i arbejdet både med elever og skolens ansatte, fordi det tydeligvis gør en forskel for dem”.

Louise Fransgaard er cand.psych. og arbejder som psykolog og projektleder på et projekt under Socialstyrelsen, der er målrettet opsporing af og tidlig indsats over for sårbare unge under 26 år, der er i risiko for at falde fra deres erhvervsskoleuddannelse. Projektet er også rettet mod opkvalificering af lærere og mentorer/coaches på skolerne.

Som psykolog arbejder hun derfor meget alsidigt: med individuelle samtaleforløb og gruppeforløb samt kognitive udredninger af elever. Derudover tilbyder hun supervision af mentorer og coaches, sparring med undervisere, læsevejledere og kontakt- og SPS-lærere samt undervisning baseret på konkrete cases eller mere tematisk (fx om ADHD, eksekutive vanskeligheder, angst, mentalisering, stress mv.). Endelig deltager hun også i nogle tilfælde i netværksmøder omkring en elev.

Hun er på den måde ikke blot psykolog, men også projektmedarbejder, hvilket betyder, at arbejdstiden – i nogle perioder mere end andre – bruges på at skrive evalueringsrapporter, lave informationsmateriale, holde møder med potentielle samarbejdspartnere, erfaringsudveksle med andre projekter, planlægge og drøfte aktiviteter osv.

Hvorfor er det vigtigt at arbejde indenfor dette område?

– Først og fremmest fordi der ikke eksisterer noget fast forankret psykologisk tilbud på erhvervsskolerne, og fordi mange elever dér er udsatte på den ene eller anden måde. Min oplevelse er, at mange unge tabes mellem systemerne (skole, region, kommune), og at tidlig opsporing og hjælp i form af enten samtaler og/eller udredning derfor er essentielt. På mikroplan hjælper det flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse, på makroplan øger det forhåbentlig chancen for, at færre falder ud af arbejdsmarkedet eller ”parkeres” på offentlig forsørgelse, fordi deres udviklingsforstyrrelser eller psykiske lidelser ikke er blevet opdaget (i tide), eller fordi forskellige psykosociale belastninger er blevet bagatelliseret.

Som psykolog kan man gøre RIGTIG meget – der er meget gratifikation i arbejdet både med elever og skolens ansatte, fordi det tydeligvis gør en forskel for dem.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Det mærker de ved, at jeg som psykolog har en fagligt og klinisk funderet viden, der gør mig og – via undervisning og supervision – også dem i stand til at anskue psykiske og eksistentielle vanskeligheder mere helhedsorienteret og nuanceret. Det giver håb og hjælper såvel elev som lærer til at tackle udfordringerne mere hensigtsmæssigt – ikke mindst i forhold til den konkrete læringskontekst, der jo er på en skole. Eleverne mærker det også ved, at de ikke sendes ud eller væk fra skolen for at ”blive fikset” men i stedet kan støttes til at håndtere sig selv og livet, imens de studerer.

Hvilke myter møder du om dit arbejde?

– Jeg tror ikke, jeg har hørt nogle myter – måske fordi området ikke er ”kendt psykologisk jord”.

Har du gode råd til andre psykologer?

– Hvis man vil arbejde som psykolog i et projekt som dette, må man være indstillet på, at arbejdsopgaverne er meget alsidige, og at man har rigtig meget selvstændighed og ditto ansvar i sin ansættelse. Man skal også være i stand til at bevare roen, når alt er kaos og ingen synes at ville samarbejde. Jeg tror også, at man skal være idealist på området for ikke at brænde ud – og optimist! –Og man skal være lige god til at sige JA som til at sige NEJ. Man skal også insistere på at få supervision udefra, så ens tærskel for hvad der er normalt og acceptabelt ikke kommer til at sænkes for meget.

Endelig er det selvfølgelig også vigtigt, at man har en faglig nysgerrighed, gerne vil lære nyt – og videregive den viden – og har en tiltro til sin egen faglige formåen. Og man skal have mod på formidling både i små og større forsamlinger.

PORTRÆTTER INDEN FOR PPR

portraet_bodil

Bodil Garne
Cand.pæd.psych.
Ansat i PPR og Forebyggelse for børn og unge, Furesø Kommune

Else-Marie_Mathiasen

Else-Marie Mathiasen
Cand.psych.
Ansat i Greve PPR

Louise_Einspor

Louise Einspor
Cand.psych.
Ansat i PPR, Gladsaxe Kommune

portraet_louise-fransgaard

Louise Fransgaard
Cand.psych.
Ansat i projekt under Socialstyrelsen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge