portraet_malene

Malene Frich Gjerløw

Cand.psych.

Ansat på Center for Rusmiddel og Forebyggelse, Holstebro

“Misbrugsområdet er spændende, da det er et alsidigt arbejdsområde med alsidige problematikker. Man kommer i berøring med alle samfundslag og møder en masse forskellige mennesker”

Malene Frich Gjerløw arbejder som psykolog på Center for Rusmiddel og Forebyggelse i Holstebro, hvor de har to ansatte psykologer og derudover en psykolog ansat i lederstilling. Her varetager hun flere forskellige funktioner, blandt andet i forbindelse med klientforløb, hvor hun arbejder med udredning, testning og rapportering.
Derudover foretager hun terapeutisk behandling, både individuelt, for par og for grupper. Hun arbejder med psykoedukation og formidling, netværksmøder, brobygning til psykiatrien og diverse administrative opgaver. Og endelig tilbyder hun kollegial supervision og sparring.

Hvorfor er det spændende at arbejde indenfor dette område?

– Det er spændende at arbejde med misbrugsområdet, fordi det er et alsidigt arbejdsområde med alsidige problematikker. Jeg varetager til dagligt flere forskellige funktioner og arbejder blandt andet med både udredning og behandling, med psykiatriske problemstillinger, dobbeltfokuseret behandling og motivationsarbejde.

Det er et arbejde, hvor man kommer i berøring med alle samfundslag og møder en masse forskellige mennesker. Udover at arbejde med misbrugere støtter jeg for eksempel også pårørende og hele familier i forbindelse med alkoholbehandling.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Mit indtryk er, at brugerne oplever, at der bliver set på dem med “kliniske briller” lige der, hvor de er. Der er ofte klienter, der “falder mellem to stole” – de er for “psykiatriske” til ren misbrugsbehandling, men for “misbrugende” til psykiatrien. Hos Center for Rusmiddel og Forebyggelse har vi derfor en terapeutisk velfundering i forhold til særligt tunge problematikker, hvor andre faggrupper kan komme til kort.

I forhold til mine kollegaer, så har det, at jeg er psykolog, den værdi, at de har en sparringspartner på konkrete sager, som kan bistå for eksempel i analyse af bagvedliggende problematikker samt muligheder for intervention hos den konkrete bruger.

Hvilke myter møder du om dit arbejde?

– Jeg har mødt den myte, at misbrugspsykologer er sådan nogle, der sætter sig lidt for mageligt til rette i behandlerstolen og glemmer deres identitet som psykolog i et meget tværfagligt felt. I virkeligheden forholder det sig sådan, at psykologer netop har noget særegent at byde ind med i forhold til andre faggrupper, samt at der er brug for den brede viden og overblikket. Så man er selv ude om det, hvis stolen bliver for magelig – det er ikke på baggrund af det tværfaglige felt i sig selv.

Har du gode råd til andre psykologer?

– Søg alle opslåede stillinger indenfor misbrugsområdet, der har med behandling at gøre – også selvom de ikke specifikt søger en psykolog. Der er brug for os derude, men ikke alle behandlingssteder har “opdaget” os. Giv dig tid til at “skabe” din stilling – der ligger ikke en færdig pakke af forventninger til psykologer indenfor misbrugsfeltet.

Derudover vil jeg anbefale at skabe et netværk af psykologer i nærområdet, samt indenfor arbejdsfeltet, som kan hjælpe med at holde fast i psykologfagligheden i det tværfaglige felt, hvor man ofte sidder alene.

PORTRÆTTER INDEN FOR MISBRUGSOMRÅDET

portraet_marianne

Marianne Bukh Ipsen
Cand.psych.
Ansat på Ballerup Misbrugscenter

portraet_claus-rasmussen

Claus Bundgaard Rasmussen
Cand.psych.
Ansat på Gladsaxe Rusmiddelcenter

portraet_winnie

Winnie Jørgensen
Cand.psych.

Ansat på Center for Alkohol- og Stofbehandling, Roskilde

portraet_malene

Malene Frich Gjerløw
Cand.psych.

Ansat på Center for Rusmiddel og Forebyggelse, Holstebro

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge