portraet_maria

Maria Wiechmann

Cand.psych.

Ansat på ældreområdet/HR på Holmegårdsparken, Charlottenlund

“At arbejde med en gruppe, der passer på nogle af samfundets svageste, og være med til at indgyde dem noget glæde og stolthed ved deres arbejde er utroligt meningsgivende”

Maria Wiechmann arbejder som organisationspsykolog på et plejehjem i Charlottenlund. Her arbejder hun først og fremmest for medarbejdernes trivsel, kommunikation og samarbejde ud fra princippet om, at mennesker, der er klædt på til deres arbejde, udfører det bedre.

I forbindelse med dette superviserer hun, medarbejdergruppen på det, de her kalder beboerkonferencer, hvor medarbejderne på hver konference vælger at have en beboer i fokus. Det er oftest en beboer, som de har udfordringer med. Seneste eksempel var en mand, som flere medarbejdere var meget frustrerede over. Han havde fyldt hos dem et stykke tid, blandt andet var det svært at hjælpe ham i bad. Desuden var han verbalt meget overfusende på grænsen til også at slå. Via supervisionen fik medarbejderne luft og ny energi. Ved at drøfte de konkrete anerkendende metoder at gå til ham på, fik medarbejderne en forståelse for, at det var dem – ikke ham – der måtte starte med at ændre adfærd og tilgang, hvis noget skulle forbedres. Det gjorde de, samarbejdet er forbedret og beboeren oplever dermed større værdighed i det daglige. Resultaterne af disse beboerkonferencer er altid positive og bistår medarbejderne i deres daglige arbejde med de ældre.

Hvorfor er det spændende at arbejde indenfor dette område?

– Fordi det nytter! At arbejde med mennesker, der arbejder med mennesker, er altid vigtigt. Men at arbejde med en gruppe, der passer på nogle af samfundets svageste, er utroligt meningsgivende. Det er jo nogle mennesker, som ikke længere kan tage fuldt vare på sig selv, men som har bygget hele vores velfærdssamfund op, og de skal selvfølgelig behandles med værdighed og respekt.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke er prestige i at arbejde inden for ældresektoren. Og det ved de mennesker, som arbejder i sektoren, desværre også godt. Så at få lov til at komme tæt på dem i dagligdagen og være med til indgyde dem noget glæde og stolthed ved deres arbejde, som bestemt er berettiget, fordi det er så vigtigt et arbejde, er meget givende for mig som psykolog.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Det har værdi, da jeg ofte har flere perspektiver og vinkler på oplevelser og hændelser. Jeg har såvel et tredje øje som øre. Det, at have et bredt kendskab til kommunikation som værktøj, er naturligt med til at bedre mange samarbejdsvanskeligheder. Jeg har speciale i organisationspsykologi, og her er der meget fokus på den styrke og magt, der ligger i at være bevidst om sin kommunikationsform. Altså på hvor meget man også siger, når man ikke siger noget højt med ord.

Derudover mærker jeg, at demenspsykologerne synes, det er fedt at have en organisationspsykolog inde over og samarbejde med, fordi vi så har en bredere indgangsvinkel. De er jo selvfølgelig skarpe på, hvordan man arbejder med mennesker med demens, mens jeg i højere grad fokuserer på de mennesker omkring disse mennesker med demens.

Hvilke myter møder du om dit arbejde?

– Jeg møder hovedsageligt myten om, at mit arbejde ikke er attraktivt. Om at jeg “jo bare arbejder med mennesker, der tørrer mås på ældre” og om at “medarbejderne er lavt (hvis noget) uddannet – hvad kan man lære dem?”. Der er desværre mange – og grove – myter og fordomme på området, og de hænger jo desværre sammen med denne her manglende respekt for arbejdet inden for ældresektoren. Myterne siger mere om menneskers ignorance end om de mennesker, der arbejder i sektoren. At vi som samfund ikke har større respekt for de mennesker, der varetager det her arbejde, synes jeg kan være lidt skammeligt. Ligesom med skolelærere – der burde være en langt større respekt over for folk, der enten varetager vores børn eller vores ældre. De første skal forme fremtiden og de andre har formet nutiden via fortiden.

Meget af mit arbejde har derfor drejet sig om at få afmytificeret medarbejdernes egen tro på samfundets fordomme. Det gør jeg ved simpelthen nogle gange at realitetskorrigere dem: “Synes I selv, at I kun tørrer mås?” “Nej, nej, vi laver så meget andet” “Godt, hvad er det, I laver?” “Jamen, vi er nærværende, vi sørger for at skabe de gode stunder, varetager pleje og meget andet”. “Jamen, det skal I da være stolte over, tænk at kunne det”. Så arbejdet er altså også at hjælpe medarbejderne af med deres egne fordomme og indgyde dem stolthed over at gøre det, de gør.

Har du gode råd til andre psykologer?

– Søg ind for ældreområdet! Man er i den grad er med til at gøre en forskel. Men man skal nyde at stå på ølkassen, for her handler det ikke om fine ord og fornemmelser – men om det virkelige liv, hvor man får fingeren på pulsen og hånden på hjertet. Det er et meningsfyldt arbejde, når man tør, og når man også selv får slettet de der fordomme, der eksisterer omkring sektoren.

Så hvis man brænder for at arbejde med mennesker og rykke på noget, hvor det virkelig nytter, så kan man med fordel arbejde med dette område. Men man skal også have hår på brystet, for jeg er f.eks. den eneste organisationspsykolog inden for ældresektoren, der arbejder med medarbejdere i Danmark, så man er altså meget alene og skal derfor turde skabe sig en platform.

PORTRÆTTER INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET

portraet_sofie-stisen

Sofie Nautrup Stisen
Cand.psych.
Ansat på seniorområdet i Vejle Kommune

portraet_maria

Maria Wiechmann
Cand.psych.
Ansat på ældreområdet/HR på Holmegårdsparken, Charlottenlund

Kim_Oskar_Carlsen_web

Kim Oskar Carlsen
Cand.psych.

Ansat som udviklingskonsulent på demensområdet i Silkeborg Kommune

portraet_susanne-boel

Susanne Boel
Cand.psych.

Ansat på Demens- og HjerneCentrum Aarhus

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge