portraet_marianne

Marianne Bukh Ipsen

Cand.psych.

Ansat på Ballerup Misbrugscenter

“Jeg hører ofte, at det må være hårdt at arbejde med misbrug. Det er det, men det er bare også rigtig meget andet, og det er et job, hvor man aldrig keder sig”

Marianne Bukh Ipsen er ansat som psykolog i Ballerup Misbrugscenter. Her arbejder hun med både gruppe- og individuelle forløb og varetager psykologisk screening og undervisningsopgaver. Det terapeutiske arbejde, hun varetager, er meget varieret, da de mennesker, hun møder, kommer med alle slags psykiske udfordringer og diagnoser ud over selve misbruget.

En væsentlig del af hendes arbejde er fokuseret på selve misbruget og på at udvikle strategier til at blive og forblive clean og ædru, men mange af de strategier, som det kræver, er almenpsykologiske evner. For eksempel er nogle af de mest gennemgående udfordringer, som hun møder hos dem, der kommer i behandling ringe mentaliserings-/metakognitive evner og affektreguleringsproblemer.

Hvorfor er det spændende at arbejde indenfor dette område?

– Det er et spændende arbejde, fordi man har med så mange forskellige mennesker at gøre: fra den 16-årige hashryger til den 65-årige heroinmisbruger og fra kontanthjælpsmodtageren til virksomhedslederen.

Derudover er det også et arbejde, hvor man i forbindelse med misbrugsbehandlingen kommer til at arbejde med alle typer problemer fra stress og lavt selvværd til depression og skizofreni. Alt i alt er det et arbejdsområde, som giver et rigtig godt og bredt erfaringsgrundlag.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Brugerne mærker, at det er psykologer, der varetager behandlingen ved, at vi er i stand til også at hjælpe dem med at formulere og arbejde med de psykiske udfordringer, der ligger bag de flestes misbrug. Og at vi er i stand til at opdage, når der er en, der skal henvises til for eksempel psykiatrien, hvilket er ganske ofte. Derudover kan vi som regel skabe et rum, hvor brugerne kan føle sig trygge nok til at fortælle om det, der er virkelig sårbart for dem.

Kollegerne mærker værdien ved, at vi ind imellem kan udfordre og nuancere deres oplevelse af en given bruger, ved for eksempel at stille nysgerrige og ikke-dømmende spørgsmål, som åbner op for nye forståelser.

Hvilke myter møder du om dit arbejde?

– Det, jeg oftest hører, er forestillingen om, at det må være et meget tungt og hårdt arbejde med den målgruppe. Og sådan er det også – men det er bare også rigtig meget andet.

Mange er nok tilbøjelige til at forestille sig heroinmisbrugeren inde fra Istedgade, når de tænker på misbrugsbehandling. Virkeligheden er, at de efterhånden udgør en forsvindende lille procentdel, og at langt størstedelen af brugerne er familiemennesker med et alkoholmisbrug eller unge med et hash- eller feststofmisbrug. En væsentlig del er socialt og psykisk belastede, og det kan være “tungt”, men det er også udfordrende og spændende at arbejde med i en tværfaglig ramme.

Har du gode råd til andre psykologer?

– Hvis man synes, det lyder spændende og overvejer området, så skal man ikke holde sig tilbage – heller ikke hvis man føler sig lidt usikker på målgruppen, og på om man kan “håndtere” dem. Det kommer med erfaringen.

Men det kræver, at man synes, misbrugsområdet er spændende, og at man er tiltrukket af de skæve og yderlige eksistenser. Man skal overveje med sig selv, om man kan rumme ambivalens, ustabilitet og anderledes værdsæt i forhold til for eksempel kriminalitet. Til gengæld får man et job, hvor man sjældent keder sig.

PORTRÆTTER INDEN FOR MISBRUGSOMRÅDET

portraet_marianne

Marianne Bukh Ipsen
Cand.psych.
Ansat på Ballerup Misbrugscenter

portraet_claus-rasmussen

Claus Bundgaard Rasmussen
Cand.psych.
Ansat på Gladsaxe Rusmiddelcenter

portraet_winnie

Winnie Jørgensen
Cand.psych.

Ansat på Center for Alkohol- og Stofbehandling, Roskilde

portraet_malene

Malene Frich Gjerløw
Cand.psych.

Ansat på Center for Rusmiddel og Forebyggelse, Holstebro

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge