portraet_sofie-stisen

Sofie Nautrup Stisen

Cand.psych.

Ansat på seniorområdet i Vejle Kommune

“Jeg giver en stemme til det særegne. Når en borgers adfærd måske ikke umiddelbart er forståelig, så tilbyder jeg et bud på mening i det, der kan virke meningsløst”

Sofie Nautrup Stisen er ansat som psykolog i “Senior” i Vejle Kommune og arbejder inden for demensområdet. Hun tilbyder individuel- og gruppesupervision til alt frontpersonale på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen, dvs. til sosu-hjælpere, sosu-assistenter, terapeuter og ledere om udfordringerne i deres arbejde med borgere med demens.

I kommunen tilbyder de derudover, at pårørende til demente kan være med i pårørendegrupper, hvor der er tilbud om undervisning om emner relateret til demens samt dialog med ligestillede og fagpersoner. Som psykolog er hun tovholder for forløbene, mødeleder og underviser.

Endelig er der i hendes arbejde forskellige undervisningsopgaver, hovedsageligt af frontpersonale, f.eks. i emner såsom kommunikation med borgere og pårørende, demensteori, (fx psykologen Tom Kitwoods teorier), samt demens og seksualitet.

Hvorfor er det spændende at arbejde indenfor dette område?

– Det er et felt, hvor man refererer til mange grene inden for psykologien, f.eks. social- og personlighedspsykologi, udviklingspsykologi, klinisk psykologi, pædagogisk psykologi, neuropsykologi og arbejds- og organisationspsykologi. Nye udfordringer og faglige udviklingsmuligheder er mere reglen end undtagelsen i dette job. Det er altid berigende at arbejde sammen med en bred skare af fagpersoner, hvilket er tilfældet inden for det gerontopsykologiske arbejdsområde.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– I supervisionssammenhænge skal jeg altid give medarbejderne mulighed for at evaluere forløbet, når det afsluttes. Det vil typisk være efter, vi har mødtes cirka tre gange. Deltagerne udtaler ofte noget i retning af: “Det er godt, at der kommer en udefrakommende, en ikke-forudindtaget, der stiller nysgerrige spørgsmål”, “Vi har fået en større forståelse for borgeren, og derfor er vi mindre frustrerede over opgaven nu”, “Supervisionen har givet os tid og ro til fordybelse – en mulighed, vi ikke har i en travl hverdag”, “Supervisionen har givet os mulighed for at få delt vores erfaringer med hinanden, at få luft for det, som fylder og også at have fokus på det, som virker i plejen af borgeren” eller “I supervisionen er vi blevet bekræftet i, at meget af det, vi allerede gør, er godt”.

I arbejdet med pårørendegrupper tilkendegiver de pårørende ofte, at tilbuddet giver mulighed for at møde en særlig forståelse for deres situation, både fra de andre pårørende i gruppen, men også fra fagpersonerne. At der i kraft af tilbuddet skabes et rum, hvor man ikke skal stå til regnskab for og retfærdiggøre, hvorfor man føler, tænker og handler, som man gør. At man bliver støttet i at finde sin egen vej at gå som pårørende til et menneske med demens.

Mine kolleger mærker blandt andet værdien af mit arbejde ved, at jeg kan bruges som sparringspartner/supervisor i komplekse sager. Jeg er ikke-forudindtaget (for jeg kender ikke de konkrete borgere, som tages op i supervisionen og har ikke adgang til journalnotater om dem). Jeg stiller nysgerrige spørgsmål, tilbyder nye vinkler og dermed en større forståelse for borgeren. Jeg giver en stemme til det særegne, så når en borgers adfærd måske ikke umiddelbart er forståelig eller giver mening, så tilbyder jeg et muligt bud på mening i det, der kan virke meningsløst.

Hvilke myter møder du om dit arbejde?

– Det er lang tid siden, at jeg er blevet konfronteret med myter omkring mit arbejde inden for ældreområdet. Snarere møder jeg positive kommentarer omkring det, jeg laver, som senest: ”Nej, hvor spændende”.

Alligevel eksisterer der formodentligt nogle fordomme omkring arbejdet a’ la, at det må kedeligt, perspektiv- og nytteløst osv. Sådan forholder det sig langt fra. Selv i komplekse borgersager oplever jeg, at vi ved en fælles indsats kan gøre en forskel. F.eks. har jeg for nylig givet supervision til en gruppe medarbejdere på et plejecenter vedrørende en borger med mange udfordringer og problemstillinger. Borgeren havde hallucinationer og vrangforestillinger, et massivt overforbrug af alkohol og havde været fysisk truende over for personalet. Ved fælles refleksion i supervisionen og med et engageret og handlekraftigt personale og ledelse udviklede sagen sig sådan, at borgerens tillid til personalet blev øget, samt at borgerens hallucinationer og vrangforestillinger samt i særdeleshed alkoholindtag blev reduceret. Når jeg kører fra sådan en supervision, skinner solen lige lidt ekstra…

Har du gode råd til andre psykologer?

– Søg arbejde som psykolog inden for ældreområdet og erfar, hvor interessant og mangfoldig en niche inden for psykologien, det er.

PORTRÆTTER INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET

portraet_sofie-stisen

Sofie Nautrup Stisen
Cand.psych.
Ansat på seniorområdet i Vejle Kommune

portraet_maria

Maria Wiechmann
Cand.psych.
Ansat på ældreområdet/HR på Holmegårdsparken, Charlottenlund

Kim_Oskar_Carlsen_web

Kim Oskar Carlsen
Cand.psych.

Ansat som udviklingskonsulent på demensområdet i Silkeborg Kommune

portraet_susanne-boel

Susanne Boel
Cand.psych.

Ansat på Demens- og HjerneCentrum Aarhus

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge