portraet_sune

Sune T. Høgh

Cand.psych.

Ansat på Socialmedicinsk Afsnit, Odense Kommune

“Psykologers værdi på beskæftigelsesområdet kan ikke overvurderes”

Sune T. Høgh er ansat som psykolog i Socialmedicinsk Afsnit i kommunen. Han udreder borgerens arbejdsevne, og udfærdiger i den forbindelse psykologiske undersøgelser, hvor han søger at afdække borgerens ressourcer i forhold til den videre sagsbehandling, behandlingsmuligheder og funktionsevne på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Han kommer derfor i kontakt med alle typer af borgere, lige fra bistandsklienten, til den traumatiserede flygtning, til den sygemeldte sygeplejerske eller ejendomsmægler. Det daglige arbejde foregår i tæt tværfagligt samarbejde med læger, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og mentorer.

Han underviser også andre faggrupper og superviserer. Desuden udvikler og gennemfører han psykoedukative gruppeforløb med fokus på at støtte borgere i deres forskellige psykiske og personlighedsmæssige udfordringer.

Hvorfor er det spændende at arbejde indenfor dette område?

– Arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet er spændende, fordi man møder borgere fra alle samfundslag med et bredt spektrum af udfordringer. Det er også udfordrende at arbejde indenfor et område, som er politisk styret, fordi der konstant sker forandringer, både lovgivningsmæssigt og organisatorisk. Det kræver imidlertid også, at man er særdeles omstillingsparat og samtidig i stand til at stå fast på sin faglighed. At skulle manøvrere i dette forandringsfelt kan være både slidsomt og spændende.

Vi arbejder både indenfor kontanthjælps- sygedagpenge og flygtninge/indvandrere-området, og jeg kan ikke forestille mig mange arbejdsområder, hvor opgaverne er så forskellige. Det gør hverdagen interessant.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Værdien i at have psykologer ansat inden for beskæftigelsesområdet kan ikke overvurderes. Jeg synes, at vores faggruppe netop besidder de fornødne kompetencer og uddannelsesmæssige kvalifikationer, som det kræves for at præstere noget fornuftigt i det spændingsfelt, der er på beskæftigelsesområdet. Vores uddannelsesmæssige baggrund betyder, at vi i min optik er rigtig godt klædt på til at bidrage til fornuftige løsninger på de mange-facetterede udfordringer, man støder på indenfor beskæftigelsesområdet – det være sig både på det individuelle, men også på det organisatoriske niveau.

Hvilke myter møder du om dit arbejde?

– Jeg hører egentligt ikke så mange myter fra andre psykologer. Fra andre faggrupper hører jeg ind i mellem, at vi psykologer som faggruppe – både private og offentligt ansatte – nogle gange er lige lovlig “gode og hurtige” til at skrive borgeren ned, snarere end at kigge på ressourcer og muligheder. Samtidigt er der også flere, som giver udtryk for, at psykologer ikke altid har det bedste blik for, hvad det er for en lovgivning, som ligger til grund for den kommunale praksis, og dette kan have uheldige konsekvenser. Disse synes at være to ret vedholdende myter – og ikke mindst myter, som jeg tror har været med til, at det i beskæftigelsesmæssigt øjemed muligvis ikke har været så spændende for kommunerne at ansætte psykologer, hvorfor vi som faggruppe ikke prioriteres.

Har du gode råd til andre psykologer?

– Mit umiddelbart vigtigste råd er, at man skal være parat til at virke i et område, der er i konstant forandring, hvilket kan være udfordrende. Man bør også indstille sig på, at da arbejdet ofte vil foregå enten direkte eller indirekte i kommunalt regi, som er politisk styret, så vil der være tale om, at man skal kunne manøvrere i dette uden samtidigt at gå på kompromis med sin faglighed. Denne balancegang er til tider mindre spændende. Det stiller yderligere krav om at kunne stå ved sin faglighed på en ordentlig og sober facon, også når fagligheden måske ikke lige er i overensstemmelse, med de (politiske) vinde, der blæser. Som psykolog indenfor beskæftigelsesområdet finder jeg, at det er vigtigt ikke at lade egne politiske kæpheste påvirke ens arbejde. Det kan nemt komme til at skinne igennem, hvorfor man hurtigt kan komme til at fremstå utroværdig – og det vil få betydning for, om man bliver lyttet til.

PORTRÆTTER INDEN FOR BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

portraet_arendse-diana

Diana N. S. Andersen
Cand.psych.
Ansat i jobcenteret Rute 42, Aalborg Kommune

portraet_anne-sophie

Anne Sophie Bauer
Cand.psych.

Ansat i jobcenter, Esbjerg

portraet_sune

Sune T. Høgh
Cand.psych.

Ansat på Socialmedicinsk Afsnit, Odense Kommune

portraet_stine

Stine Reintoft
Cand.psych.

Ansat på Hans Knudsen Instituttet, København

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge