01 02 Vigtigheden af den gode skoledag for barnet og muligheden
for at træde ind med råd og vejledning til de voksne omkring
det er en motivationsfaktor i mit arbejde”
Bodil Garne, ansat i PPR og Forebyggelse for børn og unge, Furesø Kommune
03 "Jeg holder meget af at være en del af et tværfagligt team,
som er med til at skabe et godt lærings- og udviklingsmiljø
for børn og unge.”
Else-Marie Mathiasen, ansat i Greve PPR

Om PPR-området

Som en følge af struktur- og folkeskolereformen handler arbejdet i de kommunale PPR-enheder i dag i stigende grad om at understøtte målsætningen om en højere inklusionsprocent i den danske folkeskole. En vigtig opgave for psykologer i fremtidens PPR er derfor at rykke tættere ind i det praktiske inklusionsarbejde, og fokusere mere på rådgivning og udvikling af kompetencer i samarbejdet med dagtilbud og skoler.

PPR’s arbejdsområde omfatter også daginstitutionsområdet. I de kommende år vil der komme et øget fokus på at understøtte personalet på småbørnsområdet i at skabe miljøer, der ruster børnene til at klare sig også i skolens øgede kompetencekrav. Psykologer har viden om hvor vigtigt det er at forebygge – også om, hvordan forebyggelse i økonomiske termer er en god forretning.

I nogle kommuner yder PPR bistand til ungdomsuddannelser også. Der er et stort pres på de unge for at gennemføre uddannelsen. I fremtiden forventer vi derfor at se flere modeller, hvor psykologer i PPR giver støtte til såvel unge som lærere på gymnasier og erhvervsskoler, for at modarbejde mistrivsel, mobning og frafald.

Muligheder og potentialer for psykologer

Inklusionsdagsordenen, daginstitutionerne og ungdomsuddannelserne er vigtige områder for psykologer i fremtidens PPR. Overordnet kan der peges på tre primære roller for psykologer i fremtidens samarbejde om inklusion i PPR: Understøttelse af inklusionsarbejde, indsatser for børn & unge med særlige behov samt forebyggende og tværgående inklusionsindsatser.

Fremtidens-samarbejde_om_inklusion_final

1. Understøttelse af inklusionsarbejde ved praksisnær kompetenceudvikling og rådgivning. PPR-psykologer kan bidrage til etablering af inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer via supervision, rådgivning og kompetenceudvikling i pædagogernes og lærernes daglige praksis.

2. Indsatser for børn med særlige behov og facilitering af forældresamarbejde.
PPR-psykologer kan intervenere direkte i forhold til børnegruppen eller et barn/en familie for at skabe rammerne for trivsel og vellykket inklusion.

3. Forebyggende og tværgående inklusionsindsats.
PPR psykologer kan bidrage til strukturerede, tværinstitutionelle inklusionsindsatser, der tager udgangspunkt i barnets hele liv og nærmiljø. PPR-psykologer kan skabe sammenhæng mellem indsatserne for børn med specielle behov, der har brug for særlig støtte.

Psykologer understøtter inklusion

De store ændringer på skoleområdet, og ikke mindst PPR’s ændrede rolle, stiller ændrede krav til PPR-psykologers kompetencer:

  • Psykologerne skal have en solid viden om udviklingspsykologi og om fejludvikling hos børn.
  • Psykologerne skal have interesse for og viden om pædagogisk psykologi.
  • Psykologerne skal besidde stærke konsultative færdigheder.
  • Psykologerne skal kommunikere praksisnært såvel i skrift som i tale, for at være hjælpsom for fagpersoner, forældre og børn.
  • Psykologerne skal være dygtige til at arbejde tværfagligt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge