Når PPR skal understøtte det gode børneliv

En god barndom er grundstenen til et godt og selvstændigt liv. Det er væsentlig for et barn og dets udvikling at være del af velfungerende sammenhænge både hjemme og i dagtilbud eller skole. Derfor er det vigtigt, at inklusionsarbejdet lykkes i skoler og dagtilbud, og her kan psykologernes faglige viden være et væsentligt element i dette. Derudover kan en tidlig udredning og behandling af psykiske udfordringer være med til at forhindre, at et barn udvikler en sværere og langvarigt behandlingskrævende psykisk lidelse. Kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivninger skal have mulighed for at forhindre børns eksklusion fra det gode børneliv.

  • Psykologer bør være en naturlig del af inklusionsarbejdet i dagtilbud og skoler
    • For at inklusionen skal lykkes er det vigtigt, at psykologerne inddrages i samarbejdet langt tidligere og ikke først når barnet er i risiko for eksklusion. Psykologer kan bidrage med forebyggende såvel som indgribende indsatser på individ, gruppe- og organisationsniveau. Psykologer er eksperter i børns normaludvikling og hvordan man forhindrer en dårlig og omkostningsfuld udvikling. Gennem sparring og supervision kan psykologen være med til at kvalificere udvikling af læringsmiljøer såvel som af børns deltagelse i fællesskaber.
  • PPR bør tilbyde terapi til børn og unge.
    • PPR bør have hjemmel til at kunne tilbyde terapiforløb til børn og unge, der befinder sig i en gråzone og har symptomer på lidelser som angst, OCD eller depression. Det vil give barnet en mulighed for at blive behandlet i sit vante miljø, og det vil være med til at forhindre fejlhenvisninger til psykiatrien. Et øget samarbejde mellem PPR-psykologerne og psykologerne i socialforvaltningen vil ligeledes sikre et sammenhængende fokus på inklusion i alle behandlingstilbud.
  • Psykologbistand på ungdomsuddannelserne.
    • Psykologbistand på ungdomsuddannelserne kan være med til at reducere frafaldsraten, øge trivslen og skabe plads til psykisk sårbare unge på ungdomsuddannelserne. En vej hertil kan være at udvide PPR’s arbejdsområde til at omfatte alle børn og unge fra 0-25 år.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge