Juridiske dilemmaer

Wiederquist

“Alle psykologer er omfattet af Psykologloven og dermed underlagt forbuddet mod uberettiget videregivelse af oplysninger jf. Straffelovens bestemmelser. Derudover agerer offentligt ansatte psykologer under Forvaltningsloven. Men i samarbejdet med kommunen om beskæftigelsesindsatsen bliver det lidt mere kompliceret”.

Tungen lige i munden

Jurist Susanne Wiederquist har stort kendskab til beskæftigelseslovgivningen og handicaplovgivningen og har godt overblik over, hvad psykologer, der arbejder i en myndighedsfunktion som beskæftigelsessystemet, skal være opmærksomme på.

Alle psykologer er omfattet af Psykologloven og dermed underlagt forbuddet mod uberettiget videregivelse af oplysninger jf. Straffelovens bestemmelser. Derudover agerer offentligt ansatte psykologer under Forvaltningsloven. Men i samarbejdet med kommunen om beskæftigelsesindsatsen bliver det lidt mere kompliceret. Hvis psykologen er bestilt til at levere en undersøgelse eller vurdering som del af det socialt-psykologiske samarbejde, er lovgrundlaget Sundhedsloven, med dens restriktive regler om videregivelse af oplysninger, hvis ikke borgeren samtykker. Det er oftest en privatpraktiserende psykolog, der udfører denne type af opgaver.

Er psykologen ansat som medarbejder i jobcentret eller ved anden aktør, så er arbejdet en del af den kommunale enhedsforvaltning og følger regelsættet i Beskæftigelsesloven. Dette betyder at psykologen har en forpligtelse til at videregive oplysninger til jobcentret eller andre dele af forvaltningen. Optegnelser kan ikke tilbageholdes.

Notatpligt

Derfor er det så vigtigt at være bevidst om, hvad man noterer. For psykologen i jobcentret eller hos anden aktør betyder det, at der alene skal føres notater om forhold, der er absolut relevante for den beskæftigelsesrettede opgave, man er blevet stillet. Det gælder altså om at blive dygtig til og skarp i blikket til alene at notere det, der har betydning for den beskæftigelsesrettede indsats. Susanne Wiederquist anbefalede, at man øver sig sammen med sine kolleger i at skrive de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger.

Samtidig er der en regel om, at man ikke må håndtere oplysninger, som ikke tjener et sagligt formål. Bliver man bedt om at videregive yderligere oplysninger skal man ikke være bleg for at spørge ind til relevansen af dette, hvis man skønner at de ønskede oplysninger ikke vedrører den konkrete beskæftigelsessag. Der er også nogle forbud mod at overbelyse sagerne. Susanne Wiederquist slog fast, at psykologer skal holde fokus på borgerens nuværende situation.

Hvad er formålet med indsatsen?

I det hele taget er der en kontinuerlig opgave for psykologer i beskæftigelsesindsatsen om, at gøre sig klart, hvad formålet er, med den opgave, man sidder med, siger Susanne Wiederquist. På den baggrund bliver det muligt at vurdere om oplysningerne er relevante at notere. Hvis formålet ikke er klart opfordrer hun til at stille krav om at få det afklaret – ellers kan psykologen nemt blive fanget i nogle svære etiske dilemmaer på grund af de komplekse regelsæt. Det er super vigtigt, at psykologen giver kolleger i jobcentret eller andre steder i forvaltningen et modspil: ”hvad er formålet med at du skal vide dette her? ”, at være spids på, hvorfor man oplyser sagen.

Behandling og journalisering af oplysninger

Ifølge Psykologlovens §21 har psykologer pligt til at føre optegnelser, der skal gemmes i mindst tre år. Dette gælder for psykologer, der arbejder i henhold til sundhedslovgivningen. For ansatte i jobcenter og hos anden aktør er det væsentligt at have Offentlighedsloven for øje, når man journaliserer. Offentlighedsloven gælder alle offentlige myndigheder og §13 foreskriver at alle relevante oplysninger skal noteres.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge