Klaus Christensen arbejder som psykolog i Spastikerforeningen, hvor han er faglig ansvarlig for arbejdsmarkedsprojektet ”Mening og mestring”, der er forankret i Danske Handicaporganisationer, og som bygger på indhentede erfaringer og metode fra tidligere projekter.

Som psykolog i Spastikerforeningen har Klaus Christensen i de sidste 11 år målrettet arbejdet med formidling af vidensbaseret rådgivning og vejledning til mange faggrupper samt anvendt metoden i forbindelse med Spastikerforeningens tidligere arbejdsmarkedsprojekt ”Integration og fastholdelse af spastikere på arbejdsmarkedet med inddragelse af ny lovgivning”.

I 17 år har Klaus Christensen rådgivet og vejledt fagfolk, pårørende og mennesker med vidt forskellige handicap i forhold til uddannelse og arbejde. Han har i denne periode været projektansvarlig i sammenlagt 10 år i forskellige faglige sammenhænge vedrørende videreudvikling af vidensbaseret rådgivning og vejledning af mennesker med kognitive vanskeligheder i forhold til denne målgruppes muligheder for at blive integreret og fastholdt på arbejdsmarkedet.

Projekterne har været finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen, Den sociale sikringsstyrelse og Københavns Kommunens koordinationsudvalg.

Viden om eget funktionsniveau samt dokumentation for funktionsniveauet er en forudsætning for at kunne benytte gældende lovgivning om kompensationsmuligheder på arbejdsmarkedet, efter-/videreuddannelse etc.

Videnbaseret rådgivning og vejledning betyder metodisk, at personen med en funktionsnedsættelse først modtager viden (psykoedukation), om hvad funktionsnedsættelsen kan medføre i forhold til fysiske og/eller kognitive vanskeligheder, samt hvordan disse kan afhjælpes.

Når det er sikret, at personen har fået indsigt i sin funktionsnedsættelse, gennemgås testrapport og andet materiale, der dokumenterer art og omfang af funktionsnedsættelsen.

Målet er, at den enkelte projektdeltager erhverver en viden om, hvordan der kan kompenseres for hans/hendes motoriske og/eller specifikke kognitive vanskeligheder i forhold til integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Tilmelding

Jeg vil tilmelde mig gå-hjem-møde om psykologer i beskæftigelsesindsatsen i København den 15. september!

Jeg vil tilmelde mig gå-hjem-møde om psykologer i beskæftigelsesindsatsen i Århus den 16. september!

Jeg vil gerne tilbage til arrangement-siden

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge