Reza Javid

Reza Javid

Psykolog og kandidat til Folketinget for Enhedslisten

“Der er meget kynisme og hensynsløshed i politik. Politik trænger til mere empati og større indblik i menneskers livsverden”

PSYKOLOG OG KANDIDAT FOR ENHEDSLISTEN, ODENSE VEST

Reza Javid er en af to psykologer, som Dansk Psykolog Forening er bekendt med stiller op til Folketinget. Mød ham her.

Reza Javid er 52 år og stiller op for Enhedslisten i Odense. Han kom fra Iran til Danmark i 1984 og blev uddannet cand.psych.på Københavns Universitet i 1993. Han har bl.a. arbejdet i Aalborg kommune, på socialrådgiveruddannelser i Nuuk og Århus og med NGO-organisering i det sydøstlige Iran. Han er lektor på socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle, og han er TR for AC-kollegaer på sin arbejdsplads. Reza er i Enhedslistens bestyrelse i Odense, suppleant til Odense Byråd og medlem af byrådsbaggrundsgruppen og Odense mangfoldighedsråd.

Du er psykolog. Hvorfor er du gået ind i politik?
Min interesse for psykologi og politik begyndte, da jeg var omkring 16 år og boede i en provinsby i det sydøstlige Iran. I min efterrationalisering tolker jeg begge interesser som et ønske om at være med til at skabe forandring og udvikling i mennesker og samfund.

I 7. klasse måtte jeg skifte skole, fordi jeg sammen med et par kammerater ville lave et teaterstykke, som indeholdt kritik af skolemyndighederne. Herefter fik min far at vide, at jeg ikke kunne fortsætte på den skole længere. Jeg var aktiv i demonstrationer under den iranske revolution i 1979 og fortsatte arbejdet i et venstreorienteret demokratisk parti, som hurtigt kom i opposition til styret og blev forbudt ligesom de fleste andre partier.

Jeg prøver at ændre uretfærdigheder, hvis jeg kan komme til det. Man kan ikke sammenligne ”graden” af uretfærdighederne i Iran og Danmark. Men også i Danmark kan man skabe bedre livsforhold for alle.

Hvad er vigtigt for dig at ændre på? Og hvorfor?
Uretfærdige og nedværdigende forhold for mennesker. Jeg lægger stor vægt på menneskets integritet, frihed og autonomi, og jeg synes fx, at det er vigtigt at ændre på det sociale system og den begrænsende diskurs, der er omkring mennesker med sociale problemer. Det samme gælder arbejdsmarkedstilgangen, som jeg mener, er fremmedgørende.

Vi skal opprioritere en professionel og empatisk social- og sundhedssektor. Og vi bør forbedre de sociale ydelser og sikkerhedsnet for fx ledighed og sygdom. Enhver forringelse her er et tilbageskridt for social retfærdighed i vores samfund. Fattigdomsbekæmpelse, uddannelse og arbejde forebygger sociale problemer som vold, bandekriminalitet og voldelig ekstremisme, der alt sammen skal fordømmes, men samtidig forstås og forklares.

Jeg mener, at en realistisk, aktiv integrationspolitik er nødvendig. Vi skal være åbne i forhold til eksisterende og potentielle problemer med integration og finde inddragende løsninger. Jeg er imod undertrykkelse i samfundet, herunder undertrykkelse og diskrimination af minoriteter, men jeg er også imod den undertrykkelse, der foregår i nogle etniske miljøer, især i forhold til unge, kvinder og anderledestænkende, uanset om det begrundes med ideologiske, kulturelle eller andre forklaringer.

Endelig synes jeg, at det er vigtigt, at Danmark udenrigspolitisk spiller en demokrati- og fredsfremmende rolle og ikke er krigerisk.

Kan du bruge din faglighed politisk?
Ja! Min faglighed giver mig øje for menneskeværdige forhold, som skaber trivsel og udvikling hos mennesker. Det må være formålet med et velfungerende samfund. Jeg mener, at den måde systemet behandler mennesker med behov for støtte og omsorg, og den måde politikere ændrer ved menneskers livsforhold for at adfærdsregulere dem, er problematisk og skal forandres.

Min psykologbaggrund gør det muligt for mig at forstå de menneskelige konsekvenser, som politiske indgreb indebærer. Et af mine fokusområder er socialpolitikken, og min faglighed giver mig indblik i den måde, som de sociale indsatser fungerer på i praksis. Min faglighed er med mig i alle politiske forhold, for både psykologi og politik handler om mennesker.

Kan vi som borgere have særlig gavn af psykologer i Folketinget?
Det tror jeg. Psykologer er gode til at forstå andre mennesker og deres behov, og de ved noget om, hvordan man kan støtte menneskers udvikling, motivation og autonomi på en respektfuld måde uden at krænke deres integritet.

Jeg tror, at flere psykologpolitikere ville kunne bidrage til at sikre, at politiske indgreb formes og nuanceres, så de virker skånsomt og udviklende og ikke rammer tilfældigt og destruktivt. Der er meget kynisme og hensynsløshed i politik. Politik trænger til mere empati og større indblik i menneskers livsverden for at kunne lykkes med at skabe positive forandringer og begrænse utilsigtede negative menneskelige konsekvenser.

Vil du opfordre andre psykologer til at stille op/gå ind i politik?
Ja, en varm opfordring. Nærmest en appel. Der er behov for mange flere mennesker med psykologisk indsigt i politik, ikke mindst socialpsykologisk. De kan bidrage til en mere empatisk og realistisk politik. Jeg oplever, at viden om det menneskelige aspekt og den psykologiske forståelse for, hvordan man skaber hensigtsmæssige forandringer i organisationer og i menneskers liv, er nærmest fraværende i politik.

En del politikere er ikke kommet ret meget længere i deres forståelse af mennesker og grupper end behaviorismens gulerod og pisk, så der er et stort behov for psykologisk viden i de politiske beslutningsprocesser. Jeg ved, at mange psykologer er politisk interesserede, men vi mangler flere, der tager skridtet.

KANDIDATER TIL FOLKETINGET

Trine_Torp

Trine Torp
Cand.psych., stiller op for SF

Reza Javid

Reza Javid
Cand.psych. stiller op for Enhedslisten

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge