Trine_Torp

Trine Torp

Psykolog og kandidat til Folketinget for SF

“Der er i den grad brug for psykologers vinkler og vores faglighed til at skabe debat om de problemer, der er”

PSYKOLOG OG SPIDSKANDIDAT FOR SF I NORDSJÆLLAND

Trine Torp er en af to psykologer, som Dansk Psykolog Forening er bekendt med stiller op til Folketinget. Mød hende her.

Trine Torp er 45 år og erstatter Pia Olsen Dyhr som spidskandidat i Nordsjælland. Hun er cand.psych. fra Københavns Universitet i 2000 med autorisation fra 2004. Siden 2009 har hun siddet i byrådet i Halsnæs, hvor hun bl.a. har været formand for ”Udvalget for familie og børn”. Hun har desuden været i SF’s landsledelse de seneste tre år og blev ved en urafstemning valgt som spidskandidat til Folketingsvalget. Hun står nu står øverst på listen i tre ud af seks kredse, men kan vælges i hele Nordsjælland.

Trine Torp har tidligere arbejdet i otte år som psykolog i kommunale forvaltninger indenfor børn, unge og familieområdet. Hun er ansat på Professionshøjskolen Metropol som lektor, underviser på socialrådgiveruddannelsen og har opgaver indenfor efter- og videreuddannelse samt supervision.

Du er psykolog. Hvorfor er du gået ind i politik?
– Jeg har altid interesseret mig for menneskers liv og vilkår – og for det samfund, som vi lever i. Menneskers trivsel og muligheder hænger jo tæt sammen med de forhold, som de vokser op under. Og jeg har gennem mit arbejde i kommunalpolitik erfaret, at jeg har noget væsentligt at bidrage med, fordi jeg ved, hvad der gør mennesker udsatte, og hvordan man får dem på fode igen.

Men jeg har ikke altid haft planer om en egentlig politisk karriere, og det er da også med dobbelte følelser at stille sit psykologarbejde på stand-by, for jeg brænder jo også for mit fag.

Hvad er vigtigt for dig at ændre på? Og hvorfor?
– Højt på min liste står, at menneskers muligheder i livet ikke skal afhænge af, hvor man fødes og vokser op. Alle børn skal have lige muligheder, og dette kræver særlige indsatser fra børnene bliver født, i daginstitutionen og i folkeskolen.

Så mener jeg generelt, at det er helt nødvendigt for et samfund at mindske afstandene. Det gælder mellem rig og fattig. Mellem land og by. Mellem dem og os. Afstanden må ikke blive for stor mellem mennesker. Det er svært at forstå mennesker, der lever deres liv anderledes end en selv, hvis man kun møder og omgås dem, der ligner en selv.

Jeg vil også arbejde for ligestilling mellem somatiske og psykiske lidelser. Psykiatrien skal prioriteres. Det er jo lige så smertefuldt at lide af angst, som det er at have migræne. Og det kan forhindre en lige så meget i at deltage i samfundet.

Det er også vigtigt, at fokus på vækst og produktivitet ikke tager overhånd. Det skal ikke ske på bekostning af natur og miljø – og det må heller ikke ske på arbejdspladserne på bekostning af arbejdsmiljøet. Mange bliver syge af at gå på arbejde, og det skal der ændres på. Jeg kan fx være så bekymret for ydelsesstyringen på sygehusene. Her styrer man så detaljeret, og der ikke bliver plads til medarbejdernes faglighed pga. dokumentationskravet. Det betyder, at metodevalg risikerer at bliver styret af, hvad der kan tælles og opgøres i ydelser.

Kan vi som borgere have særlig gavn af psykologer i Folketinget?
– Psykologfagligheden er simpelthen en mangelvare i Folketinget. Der har været Lise Østergaard, som var psykolog og minister, men jeg ved ikke, om der er eller har været flere.

Psykologer kunne gavne i rigtig mange beslutninger. Man skal kunne se op over regneark og bundlinjer og se på menneskelige værdier. Hvad motiverer fx folk til at gå på arbejde eller til at deltage i samfundet? I hvert fald ikke kun at presse dem på deres ydelser – men det er den logik, der hersker mest for tiden.

Og når det handler om uddannelsespolitik, så ved psykologerne også noget om, hvilken kvalitet et uddannelsessystem skal have. At det er vigtigt at uddanne de unge til livet og ikke kun til erhvervslivet. Og at det er vigtigt at tænke i livslang læring.

Vil du opfordre andre psykologer til at stille op?
Jeg vil i hvert fald opfordre psykologer til at engagere sig politisk, for der er i den grad brug for vores vinkler og vores faglighed til at skabe debat om de problemer, der er.

Her kan Dansk Psykolog Forening faktisk spille en vigtig rolle ved at etablere samarbejde om politiske meningsdanneruddannelser for psykologerne. Der findes fx kurser for både lærere og sygeplejersker, hvor de lærer at kommunikere politisk med udgangspunkt i deres faglighed. Det syntes jeg fx ikke var helt ligetil i starten, men det virker enormt godt at give eksempler fra sin daglige praksis. Den slags kurser kunne man også have gavn af som psykolog.

KANDIDATER TIL FOLKETINGET

Trine_Torp

Trine Torp
Cand.psych., stiller op for SF

Reza Javid

Reza Javid
Cand.psych. stiller op for Enhedslisten

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge