Fagbevægelsen skal mobilisere de unge

 I

Fagbevægelsen skal blive bedre til at mobilisere unge til fagpolitisk arbejde mener arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA på Aalborg Universitet. Uden ungdom har fagbevægelsen ingen fremtid.

Tekst og videoer af Monica Lorenzo Pugholm. Pressefoto AAU.

Medlemsdemokratiet har altid været fagbevægelsens centralnervesystem. Det er herigennem bestyrelser og andre repræsentanter får sine informationer.

Hoegedahl

Jo flere engagerede medlemmer og debatter, desto bedre interessevaretagelse. Derfor mener arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet, at det er et stort problem, at fagbevægelsen ikke formår at tiltrække ungdommen.

– Det nysgerrige blik skal rettes mod det, som de unge kan identificere sig med. Som ung og nyuddannet er man optaget af sit fag, løn og arbejdsvilkår, fortæller han.

De unge skal mobiliseres ud fra deres interesser
Som nyuddannet havner man ofte i prekære stillinger med midlertidige ansættelser. Laust Høgedahl peger på, at dét er en konkret problemstilling, som de unge kan mødes omkring. For de unge er optaget af solidaritet og fællesskab. Men det er noget andet end fællessang, røde faner og klassekamp, de vil mødes omkring.

Mødeformerne skal samtidig indordnes nye teknologiske muligheder. Og så skal organisationerne retænke deres interne strukturer, siger Laust Høgedahl.

Hovedbestyrelser skal ville gøre tingene anderledes
Hvis det ikke lykkes fagbevægelsen at få mobiliseret unge kræfter, vil konsekvenserne ifølge Laust Høgedahl være dybt alvorlige. I værste fald vil det betyde fagbevægelsens endeligt.

Viljen til at inddrage medlemmer på mere tidssvarende måder skal komme fra hovedbestyrelsen. Også selvom det betyder, at andre medlemmer, som har bidraget aktivt i mange år må vige pladsen for nye interesser, siger han.

– Når man åbner op for de demokratiske processer, så afgiver man også magt. Det kan selvfølgelig gøre ondt på nogen. Men det er også nødvendigt for at fremtidssikre fagbevægelsen.

Laust Høgedahl har 3 gode råd til fagbevægelsen

  • Mobiliser de unge ud fra deres interesser
  • Skal alternative rammer for demokratiske processer
  • Gå i dialog med de unge

Foreningen skal nå de unge gennem mobilen

Cecilie Demkjær Schultz får, ligesom de fleste andre unge, sine nyheder via mobilen.

– Psykologforeningen skal blive bedre til at bruge de mobile platforme, siger hun.

– Sagen er, at jeg ikke åbner et papirmagasin, og at jeg bruger kun computeren i forbindelse med arbejde. Hvis psykologforeningen skal have fat i mig, så skal de altså fange mig via mobilen.

De unge vil gerne fællesskabet

Cecilie er 27 år gammel og nyuddannet psykolog. Hun arbejder i det multinationale teknologi og konsulent firma IBM. En arbejdsplads, hvor det ikke ligefrem bugner med psykologer. Derfor er hun også glad for at være medlem af psykologernes fagforening. Det er bare ærgerligt, at foreningen ikke er bedre til at gå i dialog med de unge, mener Cecilie.

– Det at være medlem af psykologforeningen giver mig en faglig identitet. Jeg bliver altid glad, når jeg er sammen med andre psykologer. Jeg mærker, at vi har noget til fælles – et særligt blik på verden. Men jeg synes slet ikke, at foreningen er god nok til at engagere os, og det er super ærgerligt.

Design en app og kom tættere på

– Psykologforeningen burde designe en app. Det er den vej, vi unge kan nås. Og foreningen kan også udbyde opgaver den vej. Jeg har hørt, at foreningen skal lave en psykologi portal for forskellige brugergrupper. Via appen kan der udbydes delopgaver. Jeg vil da gerne hjælpe og bidrage til fællesskabet med mine kompetencer.

Fagpolitisk arbejde skal være fleksibelt

Malene Hollmann er tidligere aktiv i Dansk Psykolog Forening. Hun mener, at strukturerne er forældede. Det skal være langt mere fleksibelt at bidrage, siger hun.

– Dansk Psykolog Forening lukker sig alt for meget om sig selv. Som det er i dag, er det alt for besværligt at bidrage. Alle de faste møder og arbejdsgange. Der er altså brug for langt mere fleksibilitet.

Peptalken kommer fra Malene Hollmann, nyuddannet psykolog, og i fuld gang med karrieren. Beskæftigelsen som mor til Jacob på to og Johanne på fem fylder også en del, ligesom det nye sommerhus tager tid.

– Det fagpolitiske arbejde skal gøres mere tilgængelige, så vi medlemmer kan byde ind mere ad hoc og projektorienteret. Og så skal vi kunne se værdien i det aktive medlemskab.

Jeg skal kunne mærke, at jeg får noget igen

Det er dog ikke et travlt liv som fraholder Malene fra at engagere sig i frivilligt fagpolitiske arbejde. Men med en dagligdag, som er logistisk planlagt ned til mindste detalje, er der ikke plads til spildtid. Det frivillige arbejde skal give noget retur.

– Lige nu kan jeg ikke se, hvad jeg får ud af at arbejde frivilligt i Psykologforeningen. Til gengæld er jeg med i noget frivilligt ledelsesudvikling i forbindelse med Roskildefestival. Det er spændende fagligt, og jeg får et kompetenceløft, siger Malene.

Fokus skal ifølge Malene være på indhold og konkrete opgaver fremfor form og rammer. For det er opgaverne, som er de interessante.

– Engagement skal ikke bremses af regler og procedurer, fastslår hun.

Fagforeningen skal ønske dialogen med de unge

Malene håber, at Dansk Psykolog Forening engang vil lykkes med at få flere unge til at engagere sig. Selv vil hun rigtig gerne bidrage. Men der er brug for at give plads til nye måder at gøre tingene på.

Med hvad skal Dansk Psykolog Forening gøre for at engagere flere unge i det fagpolitiske arbejde? For Malene står svaret tydeligt og ligefor.

– Ja man kan jo starte med at spørge de unge, hvad de ønsker, og hvordan de selv vil deltage i opgaveløsningen. Spørgsmålet er, om der er vilje til at give plads til nye måder at gøre tingene på.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge