Fagfællesskaber til alle

 I

I ”Projekt Medlemsservice” sætter vi i den kommende tid fokus på at synliggøre de mange faglige fællesskaber, hvor du har mulighed for at møde fagfæller, sparre og få ny inspiration.

Den kvalitative undersøgelse under projektet viser allerede nu, at faglighed og fællesskab er et af de helt centrale temaer, som fylder blandt vores respondenter. Derfor mener vi både, at der er behov for at synliggøre psykologforeningens eksisterende fællesskaber – og desuden måske et behov for at favne vores medlemmer i flere typer fællesskaber end tidligere.

Kredse, sektioner og selskaber. Hvad har det med mig at gøre, spørger du måske? Det vil vi belyse ved at bringe en række miniportrætter af formændene for foreningens sektioner og selskaber i nyhedsbrevene fremover.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan du kan blive en del af et eller flere af Dansk Psykolog Forenings eksisterende fagfællesskaber, kan du indtil da se nærmere under kredse, sektioner og selskaber.

Dansk Psykolog Forening er ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ undersøgelse under ”Projekt Medlemsservice” godt i gang med at afdække, hvordan vores medlemmer oplever, erfarer og bruger foreningen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge