Faggrupperne skal stå sammen i kampen for god kvalitet i det offentlige

 I

Det er vigtigt, at faggrupperne står sammen i kampen for god kvalitet i den offentlige sektor. Det mener to tillidsrepræsentanter, der allerede den 22. marts på et medlemsmøde i PPR Herlev efterlyste den forhandlingsløsning, som vi stadig venter på.

– Jeg synes, at det er ærgerligt, hvis de ikke kan finde en forhandlingsløsning. Risikoen for et lovindgreb er ærgerlig for den danske model, siger cand.psych. Susanne Birk Petersson, der er TR i PPR Herlev.

– Det er enormt vigtigt for mig at være en del af det, få lov til at mærke, at det her faktisk er noget af det, som vi også kan gøre. Vi kan godt stå sammen, vi kan godt strejke og vi kan godt have en betydning, siger TR- suppleant Ellen Pierce.

De mener begge, at det er vigtigt at støtte op om lærerne:

– Vi arbejder jo i PPR rigtig tæt på lærerne. Det giver især god mening at støtte op om, at de skal have en aftale. Det fik de jo ikke sidst, siger Susanne Birk Petersson.

– Som psykolog i PPR kan jeg ikke se os som fragmenteret. Vi hænger sammen og arbejder sammen og er afhængige af hinanden. Og de arbejdsvilkår, som den ene gruppe har, smitter af på de andre, siger Ellen Pierce.

Lønnens betydning for at fastholde dygtige medarbejdere
– Hvis man vil sikre sig, at man også vil have de dygtige folk i det offentlige, så kan det ikke nytte noget, at lønforskellen er så stor i forhold til de private. Og så behøver man ikke at diskutere, hvem der har haft hvilken stigning på kurven hvornår, men mere reallønnen er i hvert fald er ret forskellig, siger Susanne Birk Petersson.

Hun finder arbejdsgivernes retorik overfor de offentligt ansatte flabet og tarvelig, og Ellen Pierce er enig:
– Jeg er meget uforstående overfor, at vi er i den her tidsalder, og så er det stadig den måde, nogle grupper vælger at kommunikere på.

Bekymret for kvaliteten i den offentlige sektor

De føler sig også begge bekymret for, hvad der kan ske med kvaliteten i den offentlige sektor, hvis der ikke er respekt om den.
– Når man føler sig respekteret og anerkendt, så leverer man bedre. Så de offentligt ansatte er nødt til at føle, at der er nogle, der værdsætter det de gør, for så leverer de bedre og så bliver kvaliteten højere. Og vi har brug for en høj kvalitet i den offentlige sektor, siger Susanne Birk Petersson.

På spørgsmålet om, hvor vigtige de selv er for samfundet, er de ikke i tvivl:
– For det enkelte barn, den enkelte familie, Herlev kommune? Rimeligt vigtige, siger Susanne Birk Petersson og Ellen Pierce samstemmigt.

Når man føler sig respekteret og anerkendt, så leverer man bedre. Så de offentligt ansatte er nødt til at føle, at der er nogle, der værdsætter det de gør, for så leverer de bedre og så bliver kvaliteten højere. Og vi har brug for en høj kvalitet i den offentlige sektor, siger Susanne Birk Petersson.

Mere om OK18

I alt 299 psykologer er udtaget til strejke, mens op mod 2000 psykologer er blevet udtaget til lockout.

Dansk Psykolog Forening gennemførte i marts og april 2018 et større antal medlemsmøder i en lang række byer, hvor tillidsrepræsentanter og medlemmer kunne få svar på, hvordan de skal forholde sig under strejke og lockout, hvordan de er sikret økonomisk og hvilke rettigheder de i øvrigt har.

Den 22. marts 2018 var Dansk Psykolog Forening på besøg i PPR Herlev og fik efter medlemsmødet en snak med tillidsrepræsentanterne om deres syn på konflikten.

Læs mere om OK18 her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge