Faglig vejledning til psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund

 I

Børn og unge med flygtningebaggrund mistrives i højere grad end danske børn og unge. I forhold til udredning og behandling viser både forskning og praksis, at området er komplekst, og at der er særlige forhold, som man som psykolog bør være opmærksom på.

En forudsætning for at iværksætte den rette form for hjælp og støtte er en grundig udredning, men hidtil har der manglet en samlet viden og vejledning, der kunne bistå psykologerne i dette komplekse og vigtige arbejde.

Dansk Psykolog Forening lancerede derfor på Årsmødet i Aalborg d. 25. august 2017 en ny “Faglig vejledning til psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund”.

Vejledningen har til formål at inspirere og vejlede psykologer der til dagligt arbejder med børn og unge med flygtningebaggrund, og er udarbejdet i samarbejde mellem Arbejdsprogramudvalget for børns udvikling og sekretariatet i Dansk Psykolog Forening.

Den faglige vejledning følges endvidere op af et kursus i udredning og behandling af børn og unge med flygtningebaggrund til januar 2018 i DP regi.

Find vejledningen her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge