Faglig vejledning til psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund

 I

Børn og unge med flygtningebaggrund mistrives i højere grad end danske børn og unge. I forhold til udredning og behandling viser både forskning og praksis at området er komplekst, og at der er særlige forhold som man som psykolog bør være opmærksom på.

En forudsætning for at iværksætte den rette form for hjælp og støtte er en grundig udredning, men hidtil har der manglet en samlet viden og vejledning, der kunne bistå psykologerne i dette komplekse og vigtige arbejde.

Denne faglige vejledning har til formål at inspirere og vejlede psykologer, der til dagligt arbejder med børn og unge med flygtningebaggrund. Den er udarbejdet i samarbejde mellem Arbejdsprogramudvalget for Børns Udvikling og sekretariatet i Dansk Psykolog Forening.

Læs “Faglig vejledning til psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund“. (2017)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge