Fald i ledighed og vækst på det offentlige marked

 I

Ledigheden falder. Forklaringen skal findes i stor vækst på det offentlige marked, fald i antallet af nyuddannede og flere psykologer, der går på pension. Især de nyuddannede har en god udvikling

I 2016 og 2017 kom der pga. fremdriftsreformen rekordmange nye psykologer ud fra de fire universiteter. 750 blev kandidater i 2016 og 731 i 2017. Dermed kom der begge disse to år flere psykologer ud på en årgang, end man nogensinde har taget ind på studiet på en gang.

I 2018 forventer DP, at kandidattallet falder til 600, da fremdriftsreformen nu er fuldt implementeret. Fremover vil der så hvert år være en vækst i nye psykologer på mellem tre og fire procent, fordi de årgange, der går på pension nu, er betydelig mindre end de årgange, der bliver kandidater

De mange nyuddannede har påvirket jobmarkedet, særligt har det, at de er kommet ud på samme tid op til sommerferien haft betydning med en dimittendledighedsprocent på 37,5 procent (208 fuldtidsledige), da den lå højest. Og nu falder dimittendledigheden.

Stor vækst på det offentlige marked
Når det på trods af så mange nyuddannede går så godt, skyldes det, at der er stor vækst i den offentlige sektor, som samlet set er psykologernes største jobmarked. Kommuner, regioner og staten ansætter stadig flere psykologer hvert år. Væksten har ligget på mellem fem og seks procent de sidste mange år, og alt tyder på det forsætter. Ledigheden var i september måned på 5,3 procent, hvilket er 0,6 point mindre end året før, og dimittendledigheden var på 32,7 procent.

Den samlede ledighed udgør 379 fuldtidsledige, hovedparten af disse er koncentreret omkring de fire universitetsbyer. Det gælder både dimittenderne og de øvrige ledige. København og Frederiksberg topper med 123 fuldtidsledige, hvor lidt under halvdelen er dimittender. Aarhus følger efter med 94 fuldtidsledige med en lille overvægt af dimittendledige, mens Aalborg og Odense med henholdsvis 33 og 26 fuldtidsledige, hvor af 2/3 del er dimittender, følger trop.

Hovedparten af de ledige befinder sig i de fire største byer, men væksten i nye stillinger er fordelt bredt ud over hele landet. Så det bedst råd til alle ledige er fortsat at søge bredt geografisk og fagligt. Det øger chancerne for job.

Ledigheden falder
Dansk Psykolog Forening forventer, at ledigheden forsat vil falde. Det skyldes for det første, at væksten i psykologjob i den offentlige sektor vil fortsætte. Særligt de politiske beslutninger i satspuljeforliget skubber i den retning og DP forventer, at den nuværende vækst fortsætter i de kommende år og endda måske øges.

For det andet vil antallet af nyuddannede, der kommer ud, stabilisere sig på et lavere og naturligt niveau omkring 600 nyuddannede pr. år. Man har de sidste mange år optaget 720 studerende på de fire universiteter, og selvom psykologstudiet sammen med lægestudiet har rekordhøje gennemførelsesprocenter, så er der et frafald, der gør, at produktionen af nye psykologer vil ligge på omkring 600 nye psykologer om året.

For det tredje går flere og flere psykologer på pension i disse år. Der er en udvikling i antallet fra omkring 300 til op mod 400 psykologer, der har nået pensionsalderen. Det er en alder, der svinger meget for psykologer og tit sker gradvist med et lavere timetal i nogle år. Men foreningen kan se, at et stigende antal psykologer mellem 60 og 80 år forlader faget helt eller trapper ned. Og det giver plads til flere og flere nyuddannede, så det ikke er nødvendigt med så mange nye stillinger for at få fuld beskæftigelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge