Ferieforskud 2020

 I

Var du ny på arbejdsmarkedet i 2019, eller arbejdede du kun en del af året, har du måske ret til et ferieforskud i 2020

Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov i Danmark. Alle feriepenge, der bliver optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver til en opsparing i en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Men lønmodtagere, som enten var nye på arbejdsmarkedet i 2019 eller kun arbejdede en del af året, kan ansøge om at få udbetalt et forskud af de feriepenge, der ellers opspares i Lønmodtagernes Feriemidler og først udbetales ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Hvem kan få Ferieforskud 2020?

Der gælder særlige regler for, hvem der kan få udbetalt ferieforskud.

  • Du skal have optjent mindre end 8,4 feriedage til ferieåret fra den 1. maj til 31. august 2020.
  • Du skal højst have arbejdet 4 måneder i perioden 1. januar til 31. august 2019. Det gælder alle typer af beskæftigelse, også fx deltidsansættelse eller studiejob
  • Du skal have haft lønindkomst i perioden 1. september til 31. december 2019
  • Du skal holde fondsferiedagene i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Du kan få 12,5 procent af den lønindkomst i ferieforskud, som du har optjent i perioden 1. september til 31. december 2019. Det er kun muligt at søge om det fulde beløb og alle optjente feriedage.

Ansøgningsfrist
Du aftaler selv din arbejdsgiver, hvornår fondsferiedagene holdes, og du kan tidligst ansøge fire uger før den første ønskede fondsferiedag afholdes. Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der beregner og udbetaler Ferieforskud 2020. Reglerne gælder kun i 2020.

Du kan ansøge om ferieforskud via www.borger.dk/feriemidler fra ca. 3. april frem til senest den 31. december 2020.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge