Ferietillæg 2021

 I

Med den gamle ferielov fik du udbetalt ferietillæg en gang årligt med maj-lønnen, eller i forbindelse med afholdelse af ferie som nu. Med den nye ferielov er det delt ud på to gange om året i maj og september.

 

Staten:

Ferietillægget er på 1,5%.

Udbetalingen af ferietillægget kan ske på 2 måder:

  • Ferietillægget udbetales, når du holder ferie. Det betyder, at din arbejdsgiver opgør dit ferietillæg og udbetaler den andel, der svarer til den planlagte ferie.
  • Ferietillægget udbetales fordelt over 2 udbetalinger. Den første del dækker perioden 1. september til 31. maj og bliver udbetalt sammen med lønnen for maj måned. Den anden del dækker perioden 1. juni til 31. august og bliver udbetalt sammen med lønnen for august.

 

Kommuner og regioner:

Ferietillægget er på 1,95%.

Ferietillægget udbetales af 3 omgange. 1% af ferietillægget er fordelt over 2 udbetalinger. Den resterende del på 0,95% er et forhøjet ferietillæg, som kun udbetales en gang om året.

  • Sidst i maj udbetales ferietillæg (1%) for perioden 1. september til 31. maj.
  • Sidst i august udbetales ferietillæg (1%) for perioden 1. juni til 31. august.
  • Sidst i april udbetales det forhøjede ferietillæg på 0,95% for hele året.

 

Privat:

Ferietillægget er på 1%, efter ferieloven.

I nogle tilfælde kan der være aftalt et højere ferietillæg end 1%. Du kan finde størrelsen på dit ferietillæg i din kontrakt, virksomhedens overenskomst eller i personalehåndbogen.

Udbetalingen af ferietillægget kan ske på 2 måder:

  • Ferietillægget udbetales, når du holder ferie. Det betyder, at din arbejdsgiver opgør dit ferietillæg og udbetaler den andel, der svarer til den planlagte ferie.
  • Ferietillægget udbetales fordelt over 2 udbetalinger. Den første del dækker perioden 1. september til 31. maj og bliver udbetalt sammen med lønnen for maj måned. Den anden del dækker perioden 1. juni til 31. august og bliver udbetalt sammen med lønnen for august.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge