Flere kan få støtte til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

 I

Nu kan endnu flere kommunale arbejdspladser få glæde af SPARKs tilbud om hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Med to nye temaer og muligheden for at få forløb på tværs af arbejdspladser og kommuner kan SPARK nå endnu flere arbejdspladser i de kommende år.

Når medarbejderrepræsentanter og ledere har været igennem et SPARK-forløb, kommer de ud med ny viden og metoder til at sætte gang i tiltag, der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Det har en stor evaluering af SPARK vist.

Det skal flere have glæde af i de kommende år, og derfor har KL og Forhandlingsfællesskabet aftalt at videreføre, udvide og informere om SPARKs tilbud til kommunale arbejdspladser.

Fra 2019 tilbyder SPARK ikke alene forløb til lokale MED-udvalg og TRIO’er på konkrete arbejdspladser, men også forløb på tværs af arbejdspladser og kommuner. På den måde bliver det muligt at danne netværk blandt TRIO’er og MED-udvalg, hvor man kan finde inspiration og støtte hinanden i at fastholde læring. Også i forhold til temaer bliver SPARKs støtte bredt ud. Temaerne chikane og alenearbejde vil supplere de eksisterende temaer forandringer, samarbejde, vold & trusler og arbejdets omfang og udførelse. Dermed dækker SPARKs tilbud hele spektret inden for psykisk arbejdsmiljø.

Bedre løsning af opgaver når vi trives
For Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, handler SPARK om at styrke de kommunale arbejdspladser, så ledere og medarbejdere kan løse kerneopgaven på bedste måde til gavn for borgerne.

– Fokus på et godt arbejdsmiljø er afgørende for, hvordan medarbejdere trives og løser deres opgaver, også når der sker forandringer. SPARK er et rigtig godt initiativ, der kan understøtte ledelse og medarbejderrepræsentanter i sammen at finde løsninger til gavn for det psykiske arbejdsmiljø, siger han.

Samarbejde og langtidsholdbare løsninger
En grundsten i SPARK er at styrke det lokale samarbejde mellem ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser, og at øge deres handlekompetence til gavn for arbejdspladsen. Formålet er således at få arbejdspladser, der er klædt på til selv at samarbejde om at løse problemer, når SPARK-forløbet er slut.

– Et godt psykisk arbejdsmiljø skabes i fællesskab på de enkelte arbejdspladser, og der kan SPARK være et rigtig godt sted at starte. Når medarbejderrepræsentanter og ledere arbejder sammen om at involvere hele arbejdspladsen i konkrete løsninger, så bliver løsningerne langtidsholdbare, siger Forhandlingsfællesskabets formand, Mona Striib.

SPARK rammer et behov
Marlene Skytte Schoop, sekretariatsleder i SPARK, håber med nye typer forløb og flere temaer, at endnu flere arbejdspladser kan få glæde at SPARK. Hun siger:

– SPARK rammer et behov. Vi gør noget sammen med arbejdspladsen, som har en virkning. Det er arbejdspladsernes egne problemstillinger, vi arbejder med, og det har vist sig at være en stor styrke.

14. januar skød KL og Forhandlingsfællesskabet en informationskampagne i gang, så flere kommunale arbejdspladser kan få øjnene op for SPARKs tilbud om støtte til at udvikle samarbejdet og handlekompetencerne hos medarbejderrepræsentanter og ledere landet over.

Læs mere om SPARK og de temaer, de arbejder med.

Læs mere om hvordan du søger et SPARK-forløb.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge