Flere måneders kø til psykologbehandling for angst og depression

 I

Danskere, der lider af angst eller depression, må væbne sig med tålmodighed, hvis de håber på at komme i psykologbehandling med tilskud fra sygesikringen

Af Henning Due

Der er nemlig fortsat månedlang ventetid til behandlingen, viser en ny undersøgelse fra Dansk Psykolog Forening, som er foretaget blandt 819 psykologer med ydernummer.

Fra november 2012 til november 2015 er ventetiden for borgere henvist med angst og depression steget til næsten det dobbelte – helt nøjagtigt med 92 procent.

I november måned lå ventetiden til tilskudsberettiget psykologbehandling for angst- og depressionsramte på 9,6 uger, mens der tre år tidligere var fem ugers gennemsnitlig ventetid, viser undersøgelsen.

Kigger man de enkelte regioner efter i sømmene, står det værst til i Region Midtjylland, hvor den gennemsnitlige ventetid til en såkaldt ydernummerpsykolog i november måned lå på næsten tre måneder – 11,2 uger – mens Region Sjælland kunne notere den korteste ventetid på gennemsnitligt 7,9 uger.

På landsplan stod gennemsnitligt ni personer på venteliste til angst- og depressionsbehandling hos en ydernummerpsykolog i november måned.

Undersøgelsen viser en lignende udvikling for voldtægts- trafik- og ulykkesofre, borgere, der har forsøgt at begå selvmord, og andre grupper, der dækkes af tilskudsordningen på grund af psykiske reaktioner efter en såkaldt ’specifik kritisk hændelse’.

For de grupper steg ventetiden med 43 procent på tre år og lå på 6,7 uger på landsplan i november måned.

Psykologerners formand: Helt uacceptabel udvikling

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, kalder udviklingen ”helt uacceptabel”.

– Risikoen for, at disse mennesker bliver alvorligt syge, stiger, des længere tid der går, før de kommer i behandling, siger hun.

Satspuljepartierne afsatte sidste år 250 millioner kroner til psykologordningen, hvoraf 134 millioner kroner var øremærket behandling af angst og depression. 94 millioner kroner skulle udelukkende bruges på depressionsbehandling, hvilket ifølge et notat fra Danske Regioner svarer til behandling af 29.000 depressionsramte mennesker om året.

Både i 2015 og året før blev samtlige kroner i ordningen brugt op, og hos regionerne, der har ansvaret for psykologordningen og andre såkaldt nære sundhedstilbud, viser et kig i krystalkuglen ingen udsigter til, at ventetiderne vil falde.

– Der er selvfølgelig en sammenhæng mellem de ressourcer, der tilføres til ordningen, og hvor hurtigt borgerne kan få behandling via ordningen. Men vi har inden for de nuværende økonomiske rammer forsøgt at forbedre adgangen til ordningen, bl.a. ved at hæve minimumsomsætningen for ydernummerpsykologerne, siger formand for regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau (S).

Han noterer sig, at ventetiden har ligget relativt stabilt siden 2013 og mener, at regionerne har administreret ordningen ”ganske godt” indenfor de økonomiske rammer, som satspuljepartierne har afsat.

Ifølge Eva Secher Mathiasen giver det god økonomisk mening at putte flere penge i ordningen.

– for relativt få ekstra midler kunne man redde mange mennesker fra langtidssygdom. På den korte bane er der muligvis penge at spare ved at holde ordningen i stram økonomisk snor, men på den lange bane vil længere ventetider til behandling ramme både kommuner, regioner og statskassen endnu hårdere på grund af stigende udgifter til overførselsindkomster, sygehusbehandling og tabte arbejdsindtægter, siger psykologformanden.

Politikere afventer viden om effekt af behandling

Foreløbigt gælder psykologordningen kun for borgere over 18 år med ’let’ til ’moderat’ depression og borgere med ’let’ til ’moderat’ angst mellem 18 og 38 år, og foreløbigt kan børn og unge ikke få tilskudsberettiget behandling.

På Christiansborg har SF siden folketingsvalget sidste sommer været bannerførere for gratis psykologhjælp til unge i alle landets kommuner, men det forslag afviste både Socialdemokraterne og Venstre for nylig overfor tv2.dk.

Begge partier efterlyser mere viden om effekten af psykologbehandlingen, før partierne vil overveje at kigge nærmere på forslaget.

Venstres psykiatriordfører,Jane Heitmann, henviser til en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra september måned sidste år, der evaluerer psykologordningen, og som ifølge hende peger på flere udfordringer omkring evidens, kvalitet og monitorering af psykologordningen.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Fakta – tilskudsberettiget psykologbehandling
  • Psykologordningen blev indført af Folketinget og Danske Regioner og sikrer, at borgere med en henvisning fra egen læge i hånden kan få betalt 60 procent af psykologbehandlingen for angst, depression og psykiske reaktioner på såkaldt kritiske hændelser hos en af landets ydernummerpsykologer.
  • Fra 1. juli 2012 udvidede Folketinget og Danske Regioner ordningen, så alle borgere med en ’let’ til ’moderat’ depression over 18 år og borgere med ’let’ til ’moderat’ angst mellem 18 og 38 år fik mulighed for at blive henvist af egen læge til psykologbehandling.
  • I 2013 blev der sat økonomisk loft over, hvor meget behandling psykologer må tilbyde om året via ordningen.
  • 10,2 procent af de psykologer, der svarede i den nye undersøgelse fra Dansk Psykolog Forening, havde i november måned ramt loftet på 277.000 kroner.
  • Loftet betyder, at psykologer ikke må behandle flere klienter med angst og depression med tilskud fra ordningen og i stedet skal henvise klienter til andre ydernummerpsykologer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge