Flere psykologer: Unødigt svært at blive specialist

 I

Flere psykologer oplever, at det er unødigt svært at blive specialist. Det viser ny undersøgelse.

Dansk Psykolog Forening arbejder aktuelt med at justere og fremtidssikre specialistuddannelsen. I den forbindelse har foreningen gennemført en medlemsundersøgelse i efteråret 2017.

Undersøgelsen viser, at psykologerne især prioriterer faglige interesser og arbejdsmæssig relevans, når de vælger videre/efteruddannelse. Af undersøgelsen fremgår det, at ”Psykoterapi med børn eller voksne” er den mest populære specialistuddannelse blandt respondenterne og at ”Voksenpsykologi” er det mest populære hovedområde.

Det bliver mere overskueligt at blive specialist
Men undersøgelsen viser også, at den samlede tilfredshed med organiseringen af specialistuddannelserne og de krav og regler, som knytter sig til at gennemføre uddannelsen, er meget varieret.

Dansk Psykolog Forening inddrager viden fra medlemsundersøgelsen i arbejdet med at justere, forenkle og fremtidssikre specialistuddannelsen.

I det kommende år udarbejdes et nyt site på foreningens hjemmeside. Det nye site skal gøre det nemmere at orientere sig mod vejen til at blive specialist.

Rapporten “Specialistuddannelsen under Dansk Psykolog Forening – et medlemsperspektiv” bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening.

Undersøgelsen fandt sted i efteråret 2017 blandt alle medlemmer på nær de studerende. I alt 1062 respondenter gennemførte spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på 13 %.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge