Flere samtaler mindre medicin

 I

Psykiatri under pres. Indlæg af Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening bragt i dagens udgave af Politiken.

I den seneste tid har vi hørt daglige dårlige fortællinger fra en psykiatri presset helt i bund. Samtidig hører vi, at regeringen har nedsat et nyt udvalg, der medio 2013 skal komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt.

Men kan vi vente så længe på handling, der skaber forvandling? For en ret ny undersøgelse foretaget af Danmarks Radio viser, at tvang og medicinering er udbredt i den psykiatriske behandling af psykisk syge.

At mange psykiatere anvender bæltefiksering eller tvangsmedicinering fremgår nemlig af DR’s rundspørge blandt 400 psykiatere. Hver femte svarer, at det sker én eller flere gange om ugen.

Dét understreger, at den medicinske udvej på patienters angst og depressionsproblemer stadig alt for ofte vælges frem for samtaler. Fordi psykiaterne er pressede og har for lidt tid til at behandle patienterne.

Det er ingen nyhed, at indsatsen for mennesker med psykiske problemer har behov for et løft.

I erkendelse af, at der mangler ressourcer i psykiatrien, har Dansk Psykolog Forening derfor i samarbejde med Danske Regioner etableret en specialpsykologuddannelse i både børn- og ungdomspsykiatri samt i og voksenpsykiatri. Specialpsykologerne er i stand til at varetage diagnostik og behandling i det psykiatriske system og dermed tage noget af presset fra bl.a. ventelisterne.

Derfor er det både oplagt og fornuftigt – som også flere politikere foreslog i relation til DRs undersøgelse – i større omfang at inddrage specialpsykologer i behandlingen af patienter med psykiske lidelser.

Et vellykket projekt i Region Nordjylland dokumenterer, at et tæt samarbejde mellem psykiatere og psykologer har en positiv effekt i behandlingen af patienter med psykiske problemer. Og når der på landsplan er 125 ubesatte stillinger i psykiatrien, er det vel bare at komme i gang.

Et tværfagligt samarbejde er svært at argumentere i mod – og psykologerne er klar. Den konkrete forudsætning er imidlertid, at regionerne opretter de nødvendige specialpsykologstillinger til psykologerne. Hér mangler vi fortsat at se de gode intentioner omsat til konkret politisk vilje og handling.

Det skylder vi de tusinder af danskere, der kæmper med psykiske lidelser, og som stadig alt for ofte – uværdigt – bliver mødt med medicin og tvang.

Politiken, 18. april 2012.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge