Flere søger behandling for angst og depression grundet coronasituationen

 I

Hver tredje psykolog oplever et øget antal henvisninger af klienter, som er ramt af angst på grund af coronasitutionen. Formand Eva Secher Mathiasen siger, at det er meget alvorligt, at ventetiden til behandling for angst og depression i snit er næsten tre måneder i den nuværende situation. Hun understreger, at der arbejdes på, at psykologerne kan behandle flere patienter hurtigere.

 

Psykologer oplever en stigning i borgere, der bliver henvist med angst og depression på grund af COVID-19-situationen. Det viser en ny undersøgelse som Dansk Psykolog Forening har lavet blandt psykologer med ydernummer.
En ud af tre psykologer – svarende til 35 procent – oplever et øget antal henvisninger vedrørende angstramte borgere i relation til COVID-19-situationen. Og knap en fjerdedel – svarende til 23 procent – oplever øget antal henvisninger, når det gælder depressionsramte borgere i relation til COVID-19. Halvdelen af de adspurgte psykologer oplever ikke et øget antal henvendelser i relation til COVID-19-situationen. (Bemærk, at det har været muligt for psykologerne at krydse flere problemstillinger af, hvis man har oplevet flere henvendelser)

Ventetid på tre måneder

De nuværende rammer i psykologordningen med bl.a. individuelle omsætningslofter gør dog, at behovet for psykologhjælp er større end det psykologerne må og kan tilbyde. Derfor var ventetiden til angst- og depressionsbehandling via den offentlige ordning i gennemsnit tre måneder i oktober.
Der er dog betydelige regionale forskelle i ventetid.
I Region Nordjylland var ventetiden 13,9 uger, i Region Midtjylland 13,3 uger, i Region Hovedstaden 12,5 uger, i Region Syddanmark 11,7 uger og i Region Sjælland 8,7 uger.

Formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen mener, at det er forventeligt, at man i forbindelse med en stor samfundskrise ser, at flere udvikler behov for behandling for f.eks. angst og depression. Det viser både forskningen og erfaringen fra andre kriser. Derfor er den lange ventetid en særlig udfordring.

”Ventetiden på at få psykologbehandling er mange steder alt for lang, og nogle psykologer oplever, at de slet ikke kan tage nye klienter ind, fordi de har nået grænsen for hvor mange de må behandle. Det går altså i sidste ende ud over klienterne – enten må de vente eller også må de selv betale det hele. Det synes jeg er uholdbart i en tid, hvor vi ved, at menneskers mentale helbred kan være under pres” siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Ulykkeligt at borgere med behov må vente
Hun understreger samtidig, at det er alvorligt, at ventetiden lige nu er på 3 måneder i gennemsnit – det til trods for at omsætningsloftet blev øget under første bølge af covid-19.
”Det er netop nu, der er behov for, at man som borger hurtigt kan få adgang til den behandling, der virker. Derfor er det endnu mere ulykkeligt, at der rent faktisk er flere midler i psykologordningen, som ikke bliver brugt. De penge burde vi bruge på at sikre at borgere med behov får hjælp hurtigere” siger Eva Secher Mathiasen og tilføjer:
”Derfor arbejder vi også lige nu på, at Danske Regioner medvirker til at hæve omsætningsgrænsen, så de psykologer, der har muligheden kan tage flere klienter ind, ligesom vi ser på andre løsninger, der kan sikre, at de penge, som Folketinget har afsat til psykologbehandling, kommer ud at arbejde på at reducere ventelisterne.”

I alt har 416 psykologer ud af 797 ydernummerpsykologer svaret på et udsendt spørgeskema i perioden den 28. september til den 7. oktober i år.

Læs mere i Jyllandsposten

Læs hele rapporten her

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge