Kursus om forældrekompetence-undersøgelser

 I

Kursus, Aarhus d. 28. – 29. oktober 2015.

Formålet med kurset er at give eller styrke deltagernes forudsætninger for at lave forældrekompetenceundersøgelser, herunder bibringe viden om grundlag og rammer for sådanne undersøgelser og disses placering i socialretlig sammenhæng.

Temaerne på kurset er:

  • Gældende lovgivning og området historie.
  • Adskillelse mellem forældrekompetence- undersøgelser og andre psykologundersøgelser, særligt børnesagkyndige undersøgelser i det familieretlige system.
  • Centrale rammer, begreber og elementer i undersøgelsen, særligt med henvisning til Socialministeriets retningslinjer.
  • Overordnet om undersøgelserne som kortlægning af det relationelle miljø og barnets udviklingsbehov.
  • Konkrete eksempler på og drøftelser af gennemførelse af forældre- kompetenceundersøgelser.
  • Sagsbehandlingen i kommunale forvaltninger, børn og unge-udvalg, Ankestyrelsen og domstole. Psykolognævnets behandling af klagesager.
  • Forskningsbaseret viden om vurdering af forælderevne, nye metoder.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge