Forældrekompetenceundersøgelser skal laves af autoriserede psykologer

 I

En ændring af serviceloven betyder, at psykologiske undersøgelser af forældremyndighedsindehavere, der er iværksat som et led i en børnefaglig undersøgelse, nu skal foretages af autoriserede psykologer. Bestemmelsen gælder for undersøgelser iværksat efter 1. marts 2020.

Knud Hjulmand, formand for Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige, kommenterer:

– Forældrekompetenceundersøgelserne har stor betydning for indgribende afgørelser i børn og forældres liv, og skal naturligvis udføres af autoriserede psykologer. Det har ikke tidligere figureret direkte i lovgivningen, men snarere som bløde hensigtserklæringer i vejledende retningslinjer. Det er en vigtig beslutning der er truffet.

Og Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, glæder sig også over lovændringen:

– Det er meget glædeligt, at der nu endelig stilles krav om autorisation på dette område. Afgørende beslutninger for børn og forældre hviler på forældrekompetenceundersøgelserne, og derfor skal kvaliteten sikres bedst muligt. Vi skal nu drøfte, om der bør være flere krav, der sikrer kompetenceudvikling og kvalitet i arbejdet yderligere.

Se mere om lovændringen på psykolognævnets hjemmeside. (Psykolognævnets hjemmeside er pt nede, 09:43)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge