Forældrekompetenceundersøgelser

 I

Socialministeriet har udgivet “Retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser”, der indeholder en kort gennemgang af lovgrundlaget for forældrekompetenceundersøgelser.

Desuden finder du anbefalinger om, hvilke kvalifikationer der bør findes hos de fagpersoner, der gennemfører undersøgelserne, baggrund for og indhold af forældrekompetenceundersøgelser og endelig formelle krav og procedurer, herunder forældres klagemuligheder.

Læs “Retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser” (2011).

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge