Fordobling i ventetid til behandling af psykiske lidelser

 I

På mindre end tre år er ventetiden til psykologbehandling for angst- og depressionsramte danskere blevet dobbelt så lang, viser nye tal fra Dansk Psykolog Forening.

Angst- og depressionsramte, voldtægtsofre og personer, der har forsøgt at begå selvmord, er blot nogle af de grupper, der må væbne sig med tålmodighed, når de henvises til psykologbehandling af egen læge.

På mindre end tre år – fra november 2012 til maj måned i år – er der sket en fordobling i den gennemsnitlige ventetid på landsplan til sygesikringsstøttet psykologbehandling for depression og angst.

Samtidig er ventetiden for patienter, der henvises til psykologbehandling på grund af såkaldt kritiske hændelser, steget med 64 procent – fra 4,7 til 7,7 uger – på landsplan i perioden.

Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Psykolog Forening.

Næsten ti uger må angst- og depressionsramte i gennemsnit vente på at komme i behandling, og det får psykologernes formand, Eva Secher Mathiasen, til at trykke på alarmklokken.

– Det er helt uacceptabelt. Des længere tid, der går før disse mennesker kommer i behandling, des større er risikoen for, at de bliver alvorligt syge, og at deres liv braser fuldstændig sammen, siger hun.

Alene fra november måned sidste år til maj måned i år er ventetiden til psykologbehandling på landsplan steget med 20 procent for angst- og depressionsramte.

Værst ser det ud i Region Midtjylland, hvor ventetiden til psykologbehandling i maj måned næsten ramte de tre måneder, mens Region Nordjylland i maj måned kunne notere sig mere end en fordobling i ventetiden siden 2012 – fra 4,7 uger til 11 uger.

Også for Region Syddanmarks patienter er undersøgelsen dårligt nyt. Her er der sket en stigning i ventetiden på 113 procent – fra fire til 8,5 uger- siden 2012.

– Når man sparer på denne type behandling, kan man muligvis høste nogle kortsigtede økonomiske gevinster, men på den lange bane vil længere ventetider til denne type behandling både ramme kommunerne, regionerne og statskassen hårdt på pengepungen i form af flere udgifter til overførselsindkomster, dyrere sygehusbehandling, tabte arbejdsindtægter og så videre, siger Eva Secher Mathiasen.

– Så længe disse tal stiger, må vi bare konstatere, at der ikke er meget handling bag politikernes fine ord om, at de arbejder på at skabe lige og fri adgang til sundhedsvæsenet for fysisk og psykisk syge borgere, siger psykologformanden.

Danske Regioner, der er ansvarlig for psykologbehandlingen i praksissektoren, ser med alvor på udviklingen.

– Det er klart, at vi vil følge det tæt, når vi ser nye tal, der viser stigninger i behandlingsventetiden for disse grupper, siger Anders Kühnau, formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner.

– Men undersøgelsen viser også, at der stod færre patienter på venteliste på landsplan i maj måned sammenlignet med november måned sidste år. Når vi samtidig ser, at nogle psykologer rundt omkring i landet behandler meget få patienter via det her tilbud, tyder det på, at vi ikke er gode nok til at udnytte den nuværende kapacitet, siger han.

– Vi skal have kigget på, om vi bruger kapaciteten rigtigt, og om vi bruger de psykologer, der er tilknyttet ordningen fornuftigt. Hvis det viser sig, at vi ikke bruger alle ressourcerne, må vi starte der og finde en bedre løsning, siger Anders Kühnau.

Folketingets satspuljepartier har afsat 130 millioner kroner årligt til angst- og depressionsordningen, hvoraf cirka 94 millioner kroner skal bruges på depressionsbehandling. Ifølge et notat fra Danske Regioner svarer det til behandling til 29.000 mennesker om året.

Ordningen er reguleret af en såkaldt omsætningsgrænse, der blev indført i maj 2013 for at stoppe et stigende patientpres på tilbuddet, der alene fra juli 2012 til februar 2013 dækkede behandling af 28.933 mennesker med depression.

Omsætningsgrænsen betyder, at en ydernummerpsykolog højest må behandle patienter med angst eller depression for op til 277.000 kroner om året via tilbuddet, hvor patienterne får betalt 60 procent af deres behandling via sygesikringen. Overskrider psykologen det beløb, modregnes betalingen fra regionerne.

Behandlingstilbuddet gælder alle såkaldt let til moderat depressive over 18 år og alle med let til moderat angst mellem 18 og 38 år, der henvises af egen læge til psykologbehandling.

Socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen har overfor Dansk Psykolog Forening forklaret, at partiet er åbent overfor at undersøge en udvidelse af tilbuddet, så en større gruppe patienter kan få adgang til psykologbehandling med tilskud. Ifølge S-ordføreren kan gratis psykologbehandling for visse grupper af angst- og depressionsramte også komme på tale.

Også SF kom tidligere på ugen på banen med en melding om, at partiet vil sætte to milliarder kroner af til en opgradering af behandlingen af psykisk syge frem mod 2020, hvor et af punkterne i forslaget er gratis psykologbehandling til unge mellem 15 og 25 år.

Sundhedsstyrelsen har været undervejs i flere måneder med en evaluering af ordningen, men styrelsen har endnu ikke løftet sløret for resultatet af evalueringen.

hed@dp.dk

FAKTA

Angst og depressionsramte danskere:

Cirka 200.000 danskere har ifølge Psykiatrifonden på ethvert tidspunkt en depression – svarende til 4-5 procent af befolkningen. Heraf har cirka 75.000 sygdommen i lettere grad og er i stand til at komme ud af depressionen med råd og vejledning.

Ifølge Psykiatrifonden får en ud af fire danskere en angstlidelse i løbet af livet. Mellem 6 og 15 procent af befolkningen oplever at få angstanfald i løbet af et år.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge