Foreningen ’facer’ medlemmerne

 I

Brugerinddragelse og transparens er nøgleordene bag psykologforeningens ’Projekt Medlemsservice’. En lukket gruppe på Facebook er med til at understøtte dialogen om, hvad god medlemsservice, anno 2015, er.

Af: Ditte Darkó, konsulent i DP, Projekt Medlemsservice

Et grundlæggende princip om nærhed siger, at elementer, der er tættere på hinanden, har en større relation end elementer, der er længere fra hinanden. Og det er netop med ønsket om at komme medlemmerne nær, at Dansk Psykolog Forening har oprettet en lukket gruppe på Facebook. Gruppen understøtter første fase af psykologforeningens ”Projekt Medlemsservice” – en kvalitativ undersøgelse, der blandt andet afdækker, hvordan en moderne fagforening fremadrettet kan yde alle psykologer den bedst mulige service.

”Vi er en inkluderende forening – en fagforening for alle psykologer ikke sandt? ” spørger udviklingskonsulent og primus motor, Monica Lorenzo Pugholm, drilsk. ”Så må vi, når vi diskuterer medlemsservice, også benytte os af det medie, som i den grad tiltrækker mange af vores medlemmer – nemlig Facebook”. Tanken med en lukket facebookgruppe er løbende at dele vores data med vores medlemmer. Vi vil sikre transparens og give flere psykologer end vores respondenter mulighed for at blive inddraget i projektet. Vores medlemmer skal kunne følge med og få indblik i undersøgelsen via Psykolog Nyt og nyhedsbreve, men altså også via den lukkede facebookgruppe.

Siden gruppen blev lanceret i december 2014 har medlemstallet været i nærmest eksponentiel vækst og tæller i skrivende stund over 1400 ansigter – en tilslutning, der vidner om, at projektet lader til at ramme en fælles nerve.

For hvad er det lige god medlemsservice anno 2015 er? Udover at gøre psykologforeningen klogere på, hvordan medlemmer oplever, erfarer og bruger foreningen, skal den lukkede gruppe på Facebook give alle interesserede muligheden for at fortælle om og kommentere på de temaer, som ”Projekt Medlemsservice” løbende afdækker.

”Projekt medlemsservice er et innovationsprojekt, som skal være med til at bringe merværdi til vores medlemmer og forening som hele. Den type viden, psykologforeningen har brug for i den sammenhæng, er ikke en, vi blot kan få ved at stille spørgsmål til medlemmerne – i stedet er viden noget, vi genererer sammen med vores medlemmer” siger Monica Lorenzo Pugholm. Hun peger på, at Facebook er et oplagt redskab at tage i brug, fordi de sociale medier kan være med til at sikre, at vi har et vindue åbent til hinandens arbejdsliv. ”Derfor har vi oprettet en gruppe, der er fælles for sekretariatets medarbejdere og medlemmerne – for sådan en gruppe findes ikke andre steder. Facebook kan også være med til at skubbe til de måder, vi ellers bruger hinanden på i foreningen,” uddyber hun.

Meget tyder på, det er et skub i den rigtige retning. Kommunikationsmedarbejder, Dorthe Nedenskov Paaske, fortæller at den store tilslutning har været meget overraskende. ”I begyndelsen havde vi ikke særlig høje forventninger, og vi brugte megen tid på at tale om, hvordan vi kunne skabe trafik til gruppen. Vi ved jo, at psykologer er med i andre facebookgrupper, så vi var lidt bange for, at vores gruppe kunne blive et ret tomt rum. Men det gik sindssygt hurtigt – og det er over al forventning, at gruppen nu nærmer sig 1400 medlemmer.”

”For det andet var vi også lidt bange for at åbne en ’brokkeboks’ – ordet er jo frit og alting kan blive sagt – men der er en rigtig fin tone i gruppen, hvor medlemmerne også er virkelig søde til at svare hinanden. Det peger på, at gruppen muligvis kan leve efter projektet.”

”Det jo en ny ting, vi tager fat på herinde – så der er meget, man kan være bange for. Men måske er det ikke meget anderledes, end hvis man går ned i kantinen og møder en masse medlemmer”.

Og lysten til at mødes synes at være stor. Om det så er i kantinen i Stockholmsgade eller på de sociale medier. Uanset hvor vi mødes, er både medlemskab og service dynamiske, sociale processer – der i udgangspunktet er komplekse og modsætningsfulde.

”Det, som for projektet er spændende ved de sociale medier, er, at det er et levet liv, der ikke kan kontrolleres. Der sker noget og bliver stillet en masse spørgsmål” uddyber Monica Lorenzo Pugholm.

Indtil videre rummer den lukkede facebookgruppe alt fra projektopdateringer, faglige og praktiske problemstillinger til jobopslag og invitationer. I projektgruppen har man ikke haft lyst til at censurere for meget – for hvad er det lige, at den store videndeling handler om?

” Alt det der postes, er ikke nødvendigvis spam, men udtryk for noget. Formålet er at opbygge en nysgerrig kapacitet i vores organisation, som vi kan bruge fremadrettet” fortæller Monica Lorenzo Pugholm og Dorte Nedenskov Paaske samstemmende.

PROJEKT MEDLEMSSERVICE

Teamet bag Projekt Medlemsservice består af

Lis Ethelberg – forhandlingschef
Monica Lorenzo Pugholm –udviklingskonsulent
Dorthe Nedenskov Paaske – kommunikationsmedarbejder
Ditte Darkó – konsulent
Kathrine Jørsum – studentermedarbejder
Julie Eldor – studentermedarbejder

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge