Foreningen holder den faglige fane højt i forsikringsbranchen

 I

Selvstændige psykologer og sundhedsforsikringer.

Mange selvstændige psykologer har klienter, der får deres behandling finansieret af en privat sundhedsforsikring. Mødet mellem psykologernes faglighed og forsikringsverdenen har især de senere år skabt problemer, og mange psykologer oplever et stort pres på deres faglighed og vilkår. Foreningen arbejder for højere kvalitet i behandlingen og bedre vilkår for de selvstændige psykologer.

De sidste 15 år har der været en eksplosiv vækst i antallet af danskere med private sundhedsforsikringer. Derfor har rigtig mange klienter i dag en sundhedsforsikring med i lommen, når de opstarter et behandlingsforløb hos en selvstændig psykolog.

Samtidig er der hård konkurrence i forsikringsbranchen, og der er flere led i kæden, der vil tjene penge på psykologernes arbejde. Både forsikringsselskaberne selv, men også såkaldte netværksfirmaer, der agerer mellemled mellem psykolog, klient og forsikringsselskab. En oplagt måde at tjene penge på for både forsikringsselskaberne og netværksfirmaerne er ved, at der bruges så få timer som muligt til et behandlingsforløb. Jo færre udgifter til behandlingstimer hos psykologen, jo bedre er forretningen for forsikringsselskaberne og mellemhandlerne.

Derfor oplever vi en hård styring på antallet af behandlingstimer, som bliver udleveret i små portioner. Det er frustrerende for psykologen, der oplever, at den psykologfaglige vurdering underkendes, og som ikke kender rammerne for behandlingsforløbet og derfor ikke har mulighed for at tilrettelægge behandlingsforløbet. Det er også frustrerende for klienten, der oplever at få en ringere ydelse end den, der er beskrevet i forsikringspolicen.

Psykologforeningen har oprustet indsatsen

Den hårde styring på antallet af behandlingstimer er kun et af flere problemer, som de selvstændige psykologer må slås med. Og eftersom udviklingen i forsikringsbranchen har fået markedet for psykologydelser til at vokse, og at forsikringskunder i dag udgør en stor andel af markedet, er afgørende indtjening på spil for mange selvstændige psykologer. Derfor har vi i foreningen oprustet i kampen for at sikre høj kvalitet i behandlingen og gode vilkår for psykologerne, når klienterne kommer med en privat sundhedsforsikring.

Det gør vi blandt andet:

  • Vi er i dialog med forsikringsbranchen om psykologydelser i sundhedsforsikringer
  • Vi indsamler viden om og analyserer området, så vi har et godt afsæt til at vejlede vores medlemmer
  • Vi vejleder medlemmer om, hvordan de forbedrer deres forhandlingsposition i samarbejdet med netværksfirmaerne
  • Vi arbejder på at indføre faglige standarder for psykologydelser, der udbydes via sundhedsforsikringer
  • Vi har udgivet en omfattende skriftlig vejledning om, hvordan medlemmer af foreningen kan opnå en styrket position i samarbejdet med netværksfirmaerne
  • Vi arbejder på generelt at udbrede viden om området til medlemmer og samarbejdspartnere
  • Vi skaber rum for sparring og erfaringsudveskling på området mellem de selvstændige psykologer
  • Vi holder øje med området og reagerer i tilfælde af, at vi får information om, at sundhedslovgivning, praksisoverenskomst eller etiske principper ikke overholdes
  • Vi skaber politisk og mediemæssig opmærksomhed omkring sagen

Dansk Psykolog Forening er samlet set en flittig ambassadør for alle selvstændige psykologer og har på dette område vist, at vi er i stand til at varetage interesser for de selvstændige medlemmer. Samtidig er vi fuldt ud opmærksomme på, at der fortsat er meget at gøre, og vi forsætter arbejdet ud fra devisen om, at når vi står sammen, står vi stærkere.

KONTAKT

Har du inputs eller spørgsmål?

Send en mail til Mikkel Hesselbæk Andreasen, der arbejder som konsulent på området:

mha@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge