Foreningens brobyggere

 I

Ud i det blå, var titlen på et af dagsordenspunkterne til årsmødet for tillidsrepræsentanter, som Dansk Psykolog Forening var vært for i novembers begyndelse. Mødet var henlagt til det naturskønne Frederiksdal, hvad der alene forklarer overskriften.

Årsmødet var en kærkommen lejlighed til over to dage at samle nogle af de allervigtigste aktører for foreningen – de psykologer, der dels repræsenterer foreningen ude på arbejdspladserne, og som dels repræsenterer medlemmerne over for arbejdsgiverne.

Evalueringerne viste, at deltagerne havde oplevet et super program, nærvær og fællesskab, fremragende og brugbart, fantastiske oplægsholdere, som det udtrykkes af flere.

Som arrangører glæder vi os mindre over anerkendelsen end over med programmet at have givet tillidsrepræsentanterne to indholdsrige dage, der kan fungere som afsæt for det videre engagement til  fordel for de mange medlemmer, som de repræsenterer.

For tillidsrepræsentanterne kan ikke få ros nok for deres store indsats og arbejde med at understøtte foreningens arbejde med til stadighed at skabe bedre vilkår for psykologerne i de offentlige ansættelser. Deres arbejde er med til at skabe resultater, der viser, at de offentligt ansatte psykologers løn haler kraftigt ind på de andre akademikere, som vi deler overenskomst med, og at vi trods udfordringerne med den lokale løndannelse skaber ganske gode resultater der – når vi sammenligner os med andre.

Derudover er tillidsrepræsentanterne stærkt interesserede i Psykologforeningens politik, de ønsker at være tæt på disse dagsordener. Et ønske, der vidner om en værdifuld forståelse af, at man som tillidsrepræsentant har en uundværlig rolle som brobygger.

Så kære medlemmer, husk at takke jeres tillidsrepræsentanter for deres store engagement i at give jer tryghed i ansættelserne, kontinuerligt arbejde for, at I, trods sparedagsordener og finanskrise, får
bedre løn. I mål er vi ikke, forstås, så langt fra. Og det er derfor, vi og de ufortrø­dent arbejder videre for at skabe løsninger til jer alle.

Leder (pdf)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge