OK-forhandlinger om psykologhjælp udskudt

 I

De ordinære forhandlinger omkring en ny overenskomst om psykologhjælp er udskudt til 2015 – så tidligt på året som muligt. Oprindeligt skulle forhandlingerne være løbet af stablen i efteråret 2014.

Efter Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening indgik aftale om at placere forhandlingerne i det kommende efterår, besluttede Satspuljepartierne at iværksætte en evaluering af hele tilskudsordningen til psykologbehandling. Formålet med evalueringen er at foretage en faglig vurdering af relevante målgrupper, kriterier for henvisning samt tilrettelæggelsen af ordningen inden for den økonomiske ramme. Evalueringen skal forelægges satspuljepartierne i foråret 2015.

De eventuelle ændringer i den eksisterende ordning, som evalueringen kan afstedkomme, skal indarbejdes i en kommende overenskomst. Derfor har parterne besluttet at udskyde forhandlingerne, så resultaterne fra evalueringen og en efterfølgende satspuljeaftale kan indgå i overenskomsten på linje med andre emner, som parterne hver især finder relevante at drøfte og optage forhandlinger om.

Den nuværende praksisoverenskomst fra juli 2011 er fortsat gældende indtil en ny overenskomst er forhandlet mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge