Forhandlingerne om praksisoverenskomsten kræver mere tid

 I

Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner forhandler i øjeblikket praksisoverenskomst. Den 19. juni mødtes parterne igen for at forsøge at lande en fælles overenskomst.

Forhandlingerne var gode og begge parter havde stort ønske om at nå til enighed. Men efter 17 timers intense forhandlinger var der dog stadig få udeståender, der skilte parterne ad.

På den baggrund blev Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner enige om, at der var brug for mere tid. Forhandlingerne fortsætter derfor den kommende tid. Det er anden gang, forhandlingerne udsættes. Sidst skete det den 23. maj.

Da den nuværende overenskomst udløber med udgangen af juni måned, har parterne aftalt at forlænge overenskomsten, indtil den nye kommer på plads.

Det betyder også, at de nye midler i satspuljeaftalen til psykologbehandling af angstramte personer over 38 år, ikke er færdigforhandlet. Det samme gør sig gældende for udvidelsen af den vederlagsfri behandling af unge med let til moderat angst og depression, hvor der er afsat midler til at inkludere 21-årige, når en aftale foreligger.

Dansk Psykolog Forening er i løbende kontakt med Danske Regioner, og vi informerer jer, så snart der er nyt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge