Dansk Psykolog Forening har nedsat et Corona-ekspertpanel af psykologer, der har specialiseret viden, erfaring og kompetencer inden for krise- og katastrofepsykologi, pandemier, beredskab og lignede områder.

Eksperterne sidder i panelet uafhængigt af deres øvrige tilhørsforhold og beskæftigelse og vil mødes regelmæssigt, så længe COVID-19-pandemien står på.

Panelets opgave er at rådgive formandskabet i Dansk Psykolog Forening, dele viden om den aktuelle krisepsykologiske situation i Danmark og bidrage til, at psykologer og psykologfaglige kompetencer kan blive brugt bedste muligt i samfundet i den aktuelle krisesituation, Danmark befinder sig i som følge af COVID-19-pandemien.

Mød ekspertpanelet:

Anders Korsgaard, cand.psych.aut.
Chefpsykolog, leder af Krisepsykologisk Klinik, Rigshospitalet.

 

 

 

 

 

Anne Lillelund, cand.psych.aut.
Selvstændig krisepsykolog, AnneLillelund.dk.

 

 

 

 

 

Ask Elklit, professor,
leder af Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU.

 

 

 

Berith Bro, cand.psych.aut.
Specialist og supervisor i psykotraumatologi. Formand for Selskab for Psykotraumatologi.

 

 

 

 

 

Bo Snedker Boman, psykolog

 

Caroline Anne van Bronswijk, drs.psych.
Formand for Selskab for Interkulturel Psykologi.

 

 

 

 

 

Helle Folden Dybdahl, direktør, chefpsykolog, PPclinic.
Specialist i arbejds- og organisationspsykologi.

 

 

 

 

Karen Marie Fiirgaard, cand.psych.aut.
Selvstændig erhvervspsykolog.

 

 

 

 

Keld Molin, cand.psych.aut.
Konsulent i terror- og katastrofeberedskab. Selvstændig psykolog.

 

 

 

 

Louise Oxenbøll.
Psykologfaglig fagkoordinator og chefkonsulent på Politiskolen, Rigspolitiet.

 

 

 

 

Mai-Britt Guldin, cand.psych, Ph.D.
Psykolog, klinisk specialist, forskningsleder, Professor, Videnscenter for rehabilitering og palliation

 

 

 

 

Marie Tolstrup, cand. psych.aut.
Specialist og supervisor i psykoterapi med børn og unge

Mozhdeh Ghasemiyani, cand.psych.
Psykolog i Læger Uden Grænser

 

Rikke Høgsted, cand.psych.aut.
Specialist i psykoterapi og psykotraumatologi og leder af Institut for Belastningspsykologi.

 

 

 

 

 

Fra Dansk Psykolog Forening:

Dea Seidenfaden, cand.psych.aut.
Fungerende formand for Dansk Psykolog Forening.

dea seidenfaden

 

Kristin Munch-Christiansen, cand.psych.
Fungerende næstformand for Dansk Psykolog Forening.

kristin munch kristiansen

 

 

 

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge