Faglige standarder

 I

Informationsmøder om faglige standarder.

Dansk Psykolog Forening har udarbejdet faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser og inviterer nu interesserede medlemmer til informationsmøder.

BAGGRUND
Udviklingen på markedet for private sundhedsforsikringer har medført, at fagligheden i nogle tilfælde kommer under pres, når psykologer samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Det er en højt prioriteret opgave for Dansk Psykolog Forening at vende den udvikling. En del af vores indsats er at arbejde med faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser, som blandt andet skal sikre:

  • Høj kvalitet og gennemsigtighed i de produkter og ydelser, der leveres gennem forsikringsbranchen.
  • Mindre administration og kontrol i forbindelse med psykologers samarbejde med forsikringsbranchen.

HVAD ER FAGLIGE STANDARDER?
Dansk Psykolog Forenings faglige standarder

  • stiller en række generelle betingelser for alle psykologydelser, der udføres af privatpraktiserende psykologer for forsikringsselskaber; eksempelvis til psykologens faglighed og rammerne for forsikringskundens forløb hos psykologen.
  • stiller betingelser for timeantal, der skal være til rådighed for specifikke psykologydelser; eksempelvis psykologisk udredning og psykologisk behandling.

Standarderne dækker således de ydelser, som vores privatpraktiserende medlemmer udfører for forsikringsselskaber. Et forsikringsprodukt, der indeholder en psykologydelse, skal derfor følge vores faglige standarder for at få en faglig blåstempling af Dansk Psykolog Forening.

MÅL MED INFORMATIONSMØDERNE

  • At informere jer, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk, om de faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser samt om, hvordan de kan bruges.
  • At I, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk, får mulighed for at drøfte, hvordan I kan bringe de faglige standarder i spil i samarbejdet.
  • At informere jer om foreningens øvrige arbejde med at varetage interesser for selvstændige psykologer, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk.
  • At vi deler viden om, hvad der rør sig på området.

TID OG STED
Informationsmøderne afholdes som fyraftensmøder to forskellige steder i landet til september:

København torsdag d. 3. september kl. 17.00-20.00. Foreningens lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Aarhus torsdag d. 10. september kl. 17.30-20.30. Studenterhusfonden, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C.

OBS: Mødet i Fredericia d. 24. september er aflyse pga. for få tilmeldte.

TILMELDING
Tilmelding foregår via MitDP. Søg på datoen for at få arrangementet frem.

Tilmeldingsfristerne er følgende: København 27. august 2015. Aarhus 3. september 2015.

ØVRIGT
Der vil være oplæg fra kommende næstformand Merete Strømming samt fra sekretariatet.

Der vil være let forplejning ved møderne i form af sandwich, vand, te, kaffe og kage.

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen på mha@dp.dk

LÆS MERE

Kort præsentation af faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser (pdf)

Notat om faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser (pdf)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge