Forskning i telepsykiatri støttes med millioner

 I

Innovationsfonden har valgt at støtte et nyt forskningsprogram inden for telepsykiatrien med 19 mio. kr. Telepsykiatri er fortsat et relativt nyt område, og forskningen har til formål at udvikle yderligere digitale værktøjer samt dokumentere effekten af dem.

Forskningsprogrammet bidrager til at styrke den vigtige forskning i effekter af blandt andet psykologbehandling, der i højere og højere grad efterspørges i sundhedsvæsenet, forklarer Ellen Stenderup, specialpsykolog og teamleder ved Telepsykiatrisk Center i Region Syd.

Digitale løsninger anses da også i Region Syd for at være en central del af fremtidens psykiatri, da de vil kunne sikre varierede og fleksible tilbud med enklere og hurtigere adgang.
Ved at anvende telepsykiatri øges tilgængelighed og fleksibilitet i behandlingen, og psykologen kan møde patienten, der hvor patienten er. Endvidere kan tiden for patienten flyttes fra transport til reel kontakt med psykologen eller psykiateren. Løsningen vil både sikre fleksibilitet til den travle familiefar med job samt give mulighed for, at psykisk sårbare med f. eks. angst for at forlade eget hjem vil kunne tilbydes behandling.

Støtten tilfalder en ny forskningsenhed ved Telepsykiatrisk Center i Odense, som er udformet i samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og de private firmaer Monsenso og Context Consulting. Ud over støtten fra Innovationsfonden bidrager partnerne selv med 6,5 mio og EU med 675.000 kr – det samlede budget er således på mere end 26 mio. kr.

Se Region Syddanmarks nyhed om bevillingen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge