Forskningskonference den 12. september 2015

 I

Nyeste viden om psykiatri, evidens og neurovidenskab – fra psykologisk forskning til praksis

Dansk Psykolog Forening ønsker at styrke sammenhængen mellem forskning og praksis, og derfor tilbyder vi nu indblik i den nyeste viden inden for psykiatri, evidens og neurovidenskab. Dette vil ske i debatskabende oplæg, der skal fremme nysgerrighed, refleksion og viden. Konferencen er gratis for alle. Vi glæder os til at se jer!

PROGRAM

10:00-10:05: Camilla Wulf-Andersen, formand for Professionsudvalget i Dansk Psykolog Forening byder velkommen

10:05-11:05: Peter Gøtzsche, Direktør for det Nordiske Cochrane Center

Hvad er faldgruberne ved diagnoser og medicin i samfundet?

11:05-12:05: Klaus Pedersen, Formand for Psykoterapeutisk Selskab i Dansk Psykolog Forening og seniorrådgiver i forhold til ICD-11

ICD-11, hvad kan diagnoser, og hvordan er de en hjælp eksemplificeret gennem cases”

12:05-12:50: Frokost

12:50-13:40: Jesper Mogensen, Professor ved Københavns Universitet, Leder af UCN og ReCBIR.

Neurovidenskab: Hvad kan neurovidenskab, og hvad kan den ikke anvendes til?”

13:40-14:30:  Jacob Piet, Ph.D, Dansk Center for mindfulness www.mindfulness.au.dk

Mindfulness-baseret klinisk intervention – empirisk evidens og anvendt neurovidenskab”

14:30-15:00: Pause

15:00-15:50: Stig Poulsen, Ph.D, Lektor KU & stifter af Center for Psykoterapiforskning.

Udfordringer i evidensdebatten”

15:50-16:40: Nicole Rosenberg, adjungeret professor og chefpsykolog

Hvorfor er evidens vigtigt, og hvad skal man med evidensbaserede metoder?”

16:40-17:00: Pause

17:00-17:55: Paneldebat.

Sebastian Simonsen er ordstyrer, og der er mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne fra salen under hele konferencen

17:55-18:00: Camilla Wulf-Andersen ”Afslutning og farvel”

 

PRAKTISK:

Tid: Lørdag den 12. september 2015 kl. 10-18

Sted: Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Deltagelse: Gratis for alle psykologer eller psykolog-stud. (begrænset pladser)

Merit: Arrangementet kan ikke meriteres til specialistuddannelsen, men den enkelte kan selv placere indholdet i specialistansøgningen, og fagnævnet vil tage stilling ved den samlede specialistansøgning.

Tilmelding: Medlemmer af DP via Mit DP her.
Øvrige kan kontakte Annette Gottlob ang@dp.dk eller ring på tlfnr.: 3525 9725 med oplysninger om navn, CPR/medlemsnr, uddannelsesniveau, arbejdssted, adresse, tlfnr og e-mail til videre kontakt, samt om du kunne være interesseret i at komme med feedback.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge